güncelleme: yayınlama:

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Konferansı (Köln)

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Konferansı (Köln)

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Konferansı 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde  Almanya'da Köln Üniversitesi'nde yapılacaktır.

Uluslararası ticaretin ve özellikle küreselleşmenin tüm dünyada yarattığı değişim, farklı devletlerin uyrukluğunu taşıyan hukukçular için sadece birbirlerinin hukuklarını öğrenmek değil fakat ulusal sınırları aşan hukuki sorunlara birlikte çözüm bulma uğraşını da ortaya çıkardı. Bu olgu, her düzeydeki hukuk eğitiminin de bir bileşeni olmak zorundadır ve hukuk kurumlarının bu gerçeğin dışında kalması düşünülemez. 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, böyle bir vizyonla, farklı düzeylerde uluslararası işbirliği içinde olmayı ilke edinmiş bir kurumdur. BİLGİ Hukuk Fakültesi, Avrupa (Erasmus) ve ABD’nin önde gelen üniversiteleri ile imzaladığı onlarca değişim anlaşmaları kadar, karşılıklı araştırma projeleri sayesinde ve kendisinin de bir mensubu olduğu, ABD menşeli Laureate International Universities ağı üzerinden eğitim ve araştırma ilişkilerini küresel ölçekte geliştirmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bu amaçla ülkemize kazandırmış olduğu önemli bir “ilk”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin işbirliği ile kurulan “Türk-Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı”dır. Uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve iki ülkede sunduğu yoğun eğitim ile bu programın temel amacı, katılımcıların Türk, Alman ve Avrupa ekonomi hukukunda uzmanlaşmalarıdır.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin sahip olduğu tarihçe dikkate alındığında, her iki ülkede yaşayan Türklerin ve Almanların sadece hukuki değil fakat bunun dışındaki birçok alanda meydana gelen etkileşimini görmezden gelmek mümkün değildir. Her iki ülkenin lisanına hâkim önemli sayıda hukukçunun varlığı ve bu hukukçuların iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde, sahip oldukları hukuk formasyonuyla, aynı zamanda bir sivil diyalogu da inşa edip güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla taşıdığı misyonun bilinci ile Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Türk-Alman Hukukçular Birliği ortak bir etkinliğin çatısı altında, 25-26 Kasım tarihlerinde ekonomi hukuku alanında önemli bir uluslararası konferans düzenleyecektir. 

Konferansın Türkçe programı için tıklayınız.

Konferansın Almanca programı için tıklayınız.

Konferansa ilişkin basın bildirisi için tıklayınız.