Tanıkların Gözünden Holokost ve Holokost Eğitimi

güncelleme: yayınlama:

Belgesel Gösterimi, Panel ve İlk Ağızdan Holokost

Tarih: 12 Aralık 2016, Pazartesi
Saat: 18.30-21.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yahudi Çalışmaları Birimi ve Anadolu Kültür işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Üzerinden yetmiş yıldan fazla geçen Holokost’un etkisi gerçekleştiği coğrafyayı aştı. Holokost çalışmaları, sadece savaşa katılan değil katılmayan ülkelerin de Holokost karşısındaki tutumları üzerine eğilmeye başlarken, diğer yandan Holokost kitlesel şiddet konusunda uluslararası bir referans ve paradigma haline geldi. İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan Türkiye topraklarında Holokost’un yaşanmamış olması o sırada Avrupa’da bulunan Türkiye vatandaşlarının Holokost vahşetine tanık olmalarının ya da bu vahşeti deneyimlemelerinin önüne geçemedi. Holokost’un birinci el kaynakları olan tanıklıklar bu programın merkezini oluşturacak. Corry Guttstadt Holokost’a varan vahşeti, buna tanık olan Türkiye vatandaşlarının gözünden anlatacak. United States Holocaust Memorial Museum’la gerçekleştirilecek canlı bağlantıyla da Holokost’u birebir deneyimlemiş bir tanık katılımcılarla yaşadıklarını paylaşacak. İlker Aytürk ve Pınar Dost-Niyego da konuşmalarında Holokost eğitiminin amaçları ve Türkiye söz konusu olduğunda bu eğitimin olası hedefleri ve karşılaşılabilecek zorluklar üzerinde duracak.

PROGRAM:

18.30    Açılış Konuşması

18.45     Belgesel Gösterimi
Watchers of the Sky (yön. Edet Belzberg, 2014) belgeselinden bir bölüm

19.00    Konuşma - “Türkiye’de Holokost Eğitimi: Algılar ve Gerçekler”
Doç. Dr. İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi) ve Dr. Pınar Dost-Niyego (YATOÇ, İstanbul Bilgi Üniversitesi) 

19.20      Konuşma - “Umutlarını Türkiye'ye Bağlayanlar: Holokost Karşısında Türkiyeli Yahudiler”
Dr. Corry Guttstadt (Tarihçi) 

20.00     Kahve Arası

20.30     İlk Ağızdan Holokost - Holokost Tanığı Alfred Münzer'le Söyleşi 
Amerika Holokost Anma Müzesi (USHMM) ile canlı bağlantı (İngilizce)

Tüm toplantı boyunca Türkçe-İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.