SEÇBİR Konuşmaları-57: Engellilik Penceresinden Eğitim Hakkı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 7 Aralık 2016, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Z. Hande Sart (Boğaziçi Üniversitesi)

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

www.secbir.org

Eğitim hakkı, tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Mevcut yasal düzenlemelere rağmen engeli olan, 18 yaş altındaki çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve eğitimin çeşitli kademelerinde problem yaşadıkları bilinmektedir. Konuşmada, Türkiye’de engeli olan, 0-18 yaş arası çocukların eğitime erişim durumları, sunulan eğitim hizmetlerinin kapsamı ve kalitesi, çocukların ve ailelerinin gereksinimleri ile yaşadıkları sorunlara değinilecek; sahadan örnekler paylaşılacaktır. 

Z. Hande Sart:
Z. Hande Sart, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift anadal programında, uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Pittsburgh Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi alanındaki doktorasında okulöncesi dönemde davranış sorunlarındaki süreklilik ve değişkenlik üzerine çalıştı. 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve öğretmenlik öğrencilerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli dersler vermekte olan Sart, üniversitedeki Engelliler Birimi’nin ve GETEM’in (Görme Engelliler ve Teknoloji Laboratuvarı) koordinatörüdür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Engelli Öğrenciler Komisyonu üyeliği de yapan Sart’ın araştırma alanları nörogelişimsel engellilik, çocuklarda davranış sorun ve bozuklukları, engelli hakları ve kapsayıcı psikolojik danışmanlıktır.