Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 23 Şubat - 25 Mayıs 2017
Saat: 18.20-20.45
Yer: Dolapdere Kampüsü 

Rekabet Hukuku Sertifika Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Programın Amacı:
Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma, pazarlama, satış politikaları ve işbirliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.

Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk rekabet hukuku uygulaması hakkında bilgi vermek, güncel sorunlar ve tartışmalar hakkında onları aydınlatmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk daha iyi anlamaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında, çözüm geliştirme becerisini kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca seminer dersinin, rekabet hukuku ile ilgilenen profesyonellerin bir araya geldiği bir tartışma platformu oluşturması da hedeflenmektedir.

Programın Konusu:
Uygulamalı Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un maddi ve usul hükümleri ele alınacaktır. Kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar ve akademisyenler) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir.

Programın Yapısı ve Süresi:
Seminerler, aşağıda belirtilen program dahilinde her Perşembe 18:20 saatinde başlayacak ve tek ara verilerek, 20.45'de sona erecektir. Seminer konusu ile ilgili belge ve bilgiler (mümkün olduğu ölçüde) 1 hafta öncesinden katılımcılara gönderilecek ve bu şekilde konu hakkında bilgilenmeleri sağlanacaktır. 14 hafta ve takriben 42 saatlik program 23 Şubat – 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecektir. 

Kayıt ve Ücret Bilgisi:
Seminer rekabet hukuku ile ilgilenen ve özellikle temel rekabet hukuku bilgisine sahip herkese acıktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk yüksek lisans ve lisans programı öğrencilerinin dışında programa katılmak için kayıt yaptırılması gerekir.
Program ücreti 1.900 Türk Lirasıdır.
Öğrenci, stajyer ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarına indirim uygulanmaktadır. İndirim ve kayıt süreci için rhm@bilgi.edu.tr adresine mesaj gönderebilir veya www.rhm.bilgi.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 

Öğretim Kadrosu:
Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aslan Hukuk Bürosu)
Doç. Dr. Tamer Çetin (YTÜ, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz (ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Ahmet Fatih Özkan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Buğra Kesici (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi)
Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukat Ortaklığı)
Av. Haluk Arı, (Arı Hukuk Bürosu)
Av. Sibel Atik (ZESA Avukat Ortaklığı)
Av. Zeynep Ergün (ZESA Avukat Ortaklığı)
Av. Gönenç Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukat Ortaklığı)
Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)
İsmail Hakkı Karakelle (Rekabet Kurumu Danışmanı)
Av. Mert Karamustafaoğlu (Erdem & Erdem Hukuk Bürosu)

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı 

Ayrıntılı bilgi ve PROGRAM için tıklayın.