Beden Odaklı Sanat Atölyeleri-57: Mekanı Hisset

güncelleme: yayınlama:
Atölye tarih ve saatleri:  
28 Şubat 2017 / 17.00-20.00
1 Mart 2017 / 17.00-20.00
2 Mart 2017 / 17.00-21.00 
3 Mart 2017 / 16.00-20.00

Atölye Yeri: santralistanbul Kampüsü, E4-3.kat-Dans Stüdyosu

Eğitmen: Márta Ladjánszki & Zsolt Varga

Horton Tekniği Mekan ve doğaçlama Özgün hareketler ve eşli çalışma

Beden Odaklı Sanat Atölyeleri (BOSA), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı tarafından düzenlenmektedir.


İletişim ve Kayıt:
 Burcu Halaçoğlu / (0212) 311 7495 / burcu.halacoglu@bilgi.edu.tr

* Atölyelerin tamamına katılım zorunludur.