2. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi: Çocuk Gelin, Damat Olamaz!

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 18-19 Mart 2017
Yer: santralistanbul Kampüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve World Human Relief işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Türkiye, en fazla çocuk gelinlerin görüldüğü ülkelerden biri! Erken yaş ve zorla evlilikler sorunu Türkiye’nin toplumsal bir yarasıdır. Ülkemizde pek çok kız çocuğu erken yaşta evlendirilerek yaşam hakları ihlal edilip cinsel istismara maruz kalmaktadır. Erken yaş evlilikleri psikolojik, sosyal ve kültürel etkenleri inceleme ve değiştirme gereğini ortaya çıkarmıştır. Ailenin yoksulluğu, eğitim alma koşullarının yetersizliği, kültürel kalıp yargılar, geleneksel uygulamalar ve toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlar, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı toplumsal tolerans gösterilmesi erken evliliklere ortam hazırlamaktadır. Çocuk gelinler dünyanın en izole edilmiş ve çoğul travmalar yaşayan; yaralı ve çaresiz çocuklarıdır.

Erken ve zorla evlilikler yaşamları yıktığı gibi çocukları ruhen öldürür; yozlaşmayı neden olduğu gibi dini inançları da tehdit etmeye başlar. Bu nedenle, çocuklar okula gitmeli, okumayı, yazmayı, hayatı öğrenmeli ve arkadaşlarıyla oynamalılar. Çünkü okutulan her çocuk bir ülkenin sağlık, kalkınma ve barış alanlarında yapacağı en önemli yatırımlarından biri olur. Çocuklarımızı korumanın aciliyeti devletin, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun ve akademisyenlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılar.

Sağlıklı bireyler ve toplum için her birimize düşen sorumluluklar var. Yaşadığımız coğrafyada, çocukların okulu yok ise okullar yapmalı, çocuklarını okula göndermeleri için aileleri ikna etmeli ve çocukların okul ihtiyaçları varsa gidermeliyiz. Çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarı öncelemek için canla başla çalışmalıyız. Ancak bu koşullar gelişirse bu coğrafyada aydınlık bir Türkiye için daha kalabalık oluruz.

Kongre geliri Hakkari Oluklu Köy Okulu yapımında ve aile eğitimlerinde kullanılacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: http://sitoc.toplanti.info.tr/


PROGRAM

18 Mart 2017, Cumartesi

08.30-09.00     Kayıt

1. Oturum

09.00-09.30      Ve Zalim ve Zulüm ve Ölüm: Küçük Gelinler ve Damatlar
Doç. Dr. Ayten Zara (Uluslararası Travma Çalışmaları İstanbul Direktörü; İstanbul Bilgi Üniversitesi Piskoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

09.30-09.40      Açılış Konuşması
Prof. Dr. Ege Yazgan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)

09.40-10.20      Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar
Av. O. Meriç Eyüboğlu (Mor Çatı)

10.20-11.00      Çocuk Evlilikleri, Maternal ve Perinatal Sonuçları
Prof. Dr. Ali Baloğlu (Jinekolog / İzmir)

11.00-11.30      Ara

11.30-12.10      Türkiyede Çocuk Gerçeği ve Çocuk Hakları
Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı)

12.10-12.50      Dünyada ve Türkiye’de Erken ve Zorla Evlilikler
Dr. Ayşegül Esin (Uluslararası Çocuk Merkezi)

12.50-13.00      Çocuk Gelin, Damat Olamaz \ Ağıt

13.00-14.00      Öğle Yemeği

2. Oturum

14.00-14.40      Erken Yaşta Yapılan Evlilik ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Prof. Dr. Banu Ergöçmen (Hacettepe Üniversitesi)

14.40-15.20      Suçlu Kim?
Av. Fethiye Çetin (Kadın Merkezi Vakfı )

15.20-16.00      Türkiye’de 18 Yaş Altı Evlilikler ve Toplum Temelli Müdahale Programı Örnekleri
Prof. Dr. Zeynep Şimşek (Harran Üniversitesi)

16.00-16.20      Ara

16.20-17.00      Erken Yaşta Evliliklerde Bütüncül Yaklaşımlar
Zerrin Koyunsağan (Sabancı Vakfı)

17.00-17.40      Bilgi Paylaştıkça Ses Getirir: Çocuk Yaşta Evlilik Sorununa Farkındalık
Anahit M. Coşkun (Bezmialem Üniversitesi)

17.40-18.00      Kapanış

Görseller