Beden Odaklı Sanat Atölyeleri-61: Çağdaş Tiyatroda Sahne ve Metin İlişkileri

güncelleme: yayınlama:

Atölye tarih ve saatleri:
6 Kasım Pazartesi / 17.00-20.00
8 Kasım Çarşamba / 17.00-20.00
13 Kasım Pazartesi  / 17.00-20.00
15 Kasım Çarşamba / 17.00-20.00
20 Kasım Pazartesi  / 17.00-20.00

Atölye Yeri: santralistanbul Kampüsü, E4-302-Black Stüdyo

Eğitmen: Melisa Yener Vittek 

Beden Odaklı Sanat Atölyeleri (BOSA), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı tarafından düzenlenmektedir. 

Çağdaş tiyatro
Performans
Yaratım süreci
Çağdaş metin 

İletişim ve Kayıt: Burcu Halaçoğlu (0212) 311 7495 / burcu.halacoglu@bilgi.edu.tr


* Atölyenin tamamına katılım zorunludur.

Görseller