Göstergeler, Politikalar ve Uluslararası Trendler Işığında Türk Yükseköğretimine Bakış

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 7 Aralık 2017
Saat: 14.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Akademik Kurul Odası (E1-202)

Konuşmacı: Doç. Dr. Armağan Erdoğan (Ankara Sosoyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi öğretim üyesi)

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafıundan düzenlenmiştir.

Konferansta, yükseköğretim içeriğinde yükseköğretim alanının akademik bir disiplin olarak tanınması ve dünyadan örneklerin verilmesi, Türkiye'deki yükseköğretimdeki güncel gelişmeleri son yıllarda geliştirilen politikalar, ortaya çıkan göstergeler ve uluslararası trendler çerçevesinde değerlendirmeye çalışılacaktır.