“Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20 Aralık 2017, Çarşamba
Saat: 16.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Kolaylaştırıcı:
Cem Tüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)

Sunum: 
Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Doç. Dr.Emre Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Tartışmacılar: 
Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Avrupa Birliği Enstitüsü)
Laden Yurttagüler (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü )

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜBİTAK desteğiyle 2015-2017 yıllarında yürütülen “Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak” konulu araştırma, “Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme başlığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. Çalışma, farklı disiplinlerden ilgili literatürler ışığında, nitel ve nicel araştırmadan elde edilen veriler eşliğinde ötekileştirme/meyi anlamayı ve ötekileştirmeyle sonuçlanan eylemin belirleyenlerini saptamayı hedeflemiştir. “Ben/biz”i inşa ederken “diğeri”nden kendini ayırmanın vardığı uç nokta “ötekileştirme” olarak tanımlanabilir. Diğerini kendinle aynı düzeyde; aynı haklara sahip ve aynı ahlaki düzlemde görmeyen, önyargıyı da içeren ötekileştirme süreci; kişinin bir diğer kişiyi bir grubun parçası olarak değerlendirerek, ona belli birtakım negatif algı ve tutumlarla yaklaşmasıdır. Dünyada ve Türkiye’de sayısız olaya tanıklık eden 2,5 yıllık araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan bu çalışmadaki amaç, ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiği, hangi belirleyiciler etrafında geliştiği ve hangi biçimlerde kurgulandığını ortaya koymak; ötekileştirme mekanizmasının nasıl işlediğini anlamaya çalışmak ve ortaklıkları, farklılıkları, süreci etkileyen temel faktörleri belirlemektir.

Görseller