Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-74: "Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruması"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. iur. Gökmen Gündoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından düzenlenmektedir.

“Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması” adlı değerli eseriyle tanınan Sayın Gökmen Gündoğdu, toplantıda; - 2017 yılı başında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) coğrafi işaretler alanında ne gibi değişiklik ve yenilikler getirdiği,  - Türk hukuku açısından bir yenilik olan “Geleneksel Ürün Adı” kavramı  - Bu değişiklik ve yeniliklerin uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne etkisi,  - SMK hükümlerinin yeni sorunlara gebe olup olmadığı, - Coğrafi işaretlerin markalar ile olan ilişkisi gibi başlıklara dair görüşlerini aktaracaktır. 

SMK’nın getirdiği yeniliklerin yanı sıra, 29 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" ile birlikte yeni bir gündem oluşturan bu ilgi çekici konu Sayın Gökmen Gündoğdu’nun önderliğinde konuşulup, tartışılacaktır.

Toplantı herkese açıktır. Katılım için bildirim gerekmemektedir. 

Tel: (212) 311 52 92 e-posta: RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr 


Tarih: 7 Mart 2018, Çarşamba  

Saat: 19.15-21.00 

Yer: santralistanbul Kampüsü,  E1-301