güncelleme: yayınlama:

PDB Seminerleri: Narsisizm

PDB Seminerleri: Narsisizm

"Gözde Yıldız, Özde Yalnız ”
Bitmeyen Dram, Kapanmayan Yaram: Narsisizm

Konuşmacı: Klinik Psikolog Bilal Albaş

PDB seminerleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenmektedir.

Narsisizm ya da “kendi imgesine duyulan aşk” günümüz insanlarının da aktüel hayatlarında çokça karşılaştıkları bir terim. Kendini sevme şeklinde kabaca algılanan kavram aslında insanın insanlaşmasında doğal gelişimin bir parçasıdır. Tekinsiz olan insan yavrusu bakım verenle ilgili sıkıntılar yaşarsa ya da bir şekilde incinirse normal gelişim anormal bir drama dönüşecektir. Günümüzde sosyal bilimciler kavramı ödünç alarak “Narsisizm Çağı” olarak adlandırdıkları zamanın ruhunu incelerken aşırılıklara da dikkat çekmek istemişlerdir.

Bu çalışma sadece BİLGİ mensuplarına açık ve ücretsizdir.

Psikolojik Danışmanlık Birimi: 0212 3117674 / pdb@bilgi.edu.tr

Tarih: 6 Nisan 2018, Cuma 
Saat: 14.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-221

Görseller