güncelleme: yayınlama:

CAMMA Perşembe Konuşmaları: “Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü”

CAMMA Perşembe Konuşmaları: “Girişimcilik Ekosisteminde Fikri Haklar Kültürü”

Konuşmacılar: Av. Önder Özden, Av. M. Fatih Güçlü (Özden & Güçlü Hukuk Bürosu) 

Perşembe Konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmektedir.

Dördüncü sanayi devriminin üzerine inşa edildiği dijital/bilgi çağında girişimlerin katma değer yaratan fikri ürünlere sahip olabilmeleri artık 20. yüzyılda olduğundan daha fazla gayri maddi varlıklara yatırım yapmalarını, bu varlıkların işletmeleri için maddi varlıklardan daha değerli olduğunun bilincinde hareket ederek fikri haklarını ticari stratejileri ile uyumlu bir şekilde doğru ve güçlü bir şekilde yaratmalarını, yönetmelerini, korumalarını ve ticarileştirmelerini gerekmektedir. Bunun için de işletmelerinde fikri haklar kültürü oluşturmaları, bu uğurda bilgilenmeleri ve bu bilgileri işletme içinde yatay ve dikey düzlemde yayarak yaratılan fikri ürünleri en üst düzeyde korumaları ve geliştirmeleri şarttır.

Tarih: 19 Nisan 2018
Saat: 18.30

Görseller