güncelleme: yayınlama:

İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-III: ​Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler

İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-III: ​Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nin, Schellenberg Wittmer. ile ortak yürüttüğü İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin bu yıl üçüncüsü düzenlenmektedir. 

Tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler büyük ölçekli uluslararası inşaat projelerinin en sık rastlanan unsurlarındandır. Taraflar böyle bir sözleşmesel ilişkiye girmeyi çok çeşitli sebeplerle tercih edebilir. Örneğin teknik veya ekonomik nedenlerle tek başına yürütülemeyecek bir proje için güç birliği sağlamak veya teknik hususlar ve proje yönetimi konularındaki becerileri birleştirmek ya da uluslararası yükleniciler açısından, yerel bir yüklenicinin sahip olabileceği özel bilgilerden yararlanmak bu tercih sebeplerinden bazılarıdır. Öte yandan kimi zaman projenin yürütüleceği ülkenin mevzuatı yerel şirketlerle bir arada çalışmayı mecbur kıldığından, tarafların bu hususta bir tercih hakkı da olmayabilir.

Ortak girişimlere ihtiyaç duyulmasının nedeni her ne olursa olsun, bu ihtiyaç pek çok çetrefil hukuki ve pratik sorunu beraberinde getirmektedir. Bu seneki konferansımızda da tarafların bazen üzerinde yeterli ölçüde durmayı ihmal edebilecekleri bu hususlara odaklanılacaktır.

Konferans çerçevesinde ilk olarak ele alınacak konu, genel olarak tarafları uluslararası inşaat projelerinde ortak girişimlere başvurmaya yönlendiren sebeplerdir. Bu girişi takiben daha özel konulara geçilecek ve öncelikle sürecin en başında yer alan, ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır. Ardından ortak girişim sözleşmeleri ve rekabet hukuku ilişkisi ile ortak girişim sözleşmelerinde finansman konuları incelenecektir. Bu konuların her biri uygulama odaklı bir felsefe çerçevesinde sektörün ve hukukçuların bakış açılarından değerlendirilecektir. Son oturumda ise gerek tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler ile üçüncü kişiler gerekse bu girişimleri oluşturan taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin sorulara cevap aranacaktır.

Tarih: 4 Mayıs 2018 
Saat: 9.30-18.00 
Yer: Intercontinental Otel 

Organizasyon Komitesi:
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer (Cenevre), Swiss Arbitration Association Başkanı)

Konuşmacılar:
Ziya Akıncı (Galatasaray Üniversitesi, ISTAC)
Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Berna Avdan (Türkiye Garanti Bankası A.Ş.)
Joe Clinton (Allen & Overy, İstanbul)
Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer, Cenevre)
Gönenç Gürkaynak (ELİG Avukatlık Ortaklığı)
Yves Jeanrenaud (Schellenberg Wittmer, Cenevre)
Melanie van Leeuwen (Derains & Gharavi Avukatlık Ortaklığı, Paris)
Luis Silva Morais (Lizbon Üniversitesi)
Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
İbrahim Seyfettinoğlu (Zafer İnşaat A.Ş.)
Patrick Thieffry (Ecole de droit de la Sorbonne, Paris)

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Görseller