güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: Tanrı Vekili ve Sultan

Tarih Konuşmaları: Tanrı Vekili ve Sultan

Osmanlı Rüya Anlatılarında I. Selim İmgesi

Konuşmacı: H. Erdem Çıpa (University of Michigan, Tarih Bölümü)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 16 Nisan 2018
Saat: 16.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-221

I. Selim (hk. 1512-1520), Osmanlı “Klasik Dönemi” hükümdarları arasında ölümünden sonra olumsuz anlamı ağır basan bir lakapla anılan yegâne padişahtır. Osmanlı kronikleri Selim’in atalarını “Gazi,” “Hüdavendigar,” “Yıldırım,” “Fatih,” “Veli,” ve “Sofu” gibi yüceltici ünvanlarla anarlar. Avrupa kaynaklarında Selim’in oğlu Süleyman’dan sıklıkla “Muhteşem” diye bahsedilirken, aynı padişah geç dönem Osmanlı tarihlerinde “Kanuni” olarak anılır. Oysa I. Selim, tahta tartışmalı çıkışı ve zorba saltanat tarzı dolayısıyla övgüden uzak bir dille, “Yavuz” lakabıyla hatırlanır.

Buna rağmen, I. Selim farklı türlerde Osmanlı bağlamında kaleme alınmış tarihsel kaynaklarda meşru, idealize edilmiş ve saltanatı ilahi bir güç tarafından mukadder kılınmış bir hükümdar olarak betimlenir. I. Selim döneminde saraya sunulmuş olan dilekçelerde ve dönem sonrasında kaleme alınmış tarihsel metinlerde karşımıza çıkan rüya anlatılarını konu alan bu konuşma, bu padişahın Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir hükümdar olarak sahip olduğu imajın tarihsel metinlerdeki gelişimine odaklanmaktadır.

Konuşma dili İngilizce'dir; çeviri hizmeti sunulmayacaktır.

Görseller