Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-76: "Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Milletlerarası Tahkim Yolu ile Çözümlenmesi"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Dr. Öğr. Ü. Mehmet Polat Kalafatoğlu  (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Tarih: 2 Mayıs 2018, Çarşamba  
Saat: 19.30-21.30  
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Mehmet Polat Kalafatoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, "Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Milletlerarası Tahkim Yolu ile Çözümlenmesi" başlığını ele alacağız. Sayın Kalafatoğlu’nun Paris-Est Créteil Üniversitesi’nde yaptığı doktora eğitimi sırasında hazırladığı tezin konusunu oluşturan bu başlık altında toplantıda; - Tahkimin fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde sunduğu avantajlar - Milletlerarası tahkim hukuku ile fikri mülkiyet hukukunun kesişimi ve tahkime elverişlilik kavramı - Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında tahkime elverişliliğin sınırı (Alman, Amerikan, Belçika, Fransız, İsviçre ve Türk hukuklarının incelenmesi) - Hükümsüzlük davalarının tahkime elverişsizliği: Fransız hukukundaki mevcut çözümün detaylı incelenmesi, tahkime elverişsizliğin asıl sebebi ve çözüm önerisi,

gibi hususlar ele alınacaktır. 

Toplantıya katılım herkese açık olup, katılım için bildirimde bulunulması gerekmemektedir

İletişim: Tel: (212) 311 52 92  e-posta: RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr