Tarih Konuşmaları: Geçmişte ve Günümüzde İpek Yolu Boyunca İtalyan ve Avrupa Ticareti

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Salvatore Ciriacono (Padova University)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Bu konuşmada 17. ve 18. Yüzyılda Asya ticaretinin yeniden şekillenme sürecinde Avrupalı ve özellikle de İtalyan tüccarların rolü ele alınacaktır. Bu dönem İtalyan tüccarların kendilerinden daha iyi organize olmuş ve Ticari Şirketler tarafından korunan başka ülke tüccarları karşısında etkilerinin azaldığı bir dönemdir. Toskana ve Cenova’da benzer ticari yapılar oluşturulmaya çalışılmışsa da bu küçük şehir devletleri Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ya da Portekiz, İspanyol, İngiliz, Fransız ve hatta İsveçli ve Danimarkalı şirketlerin başarısını yakalayamamıştır. Bu çalışmanın ana amacı kadim İpek Yoluyla son yıllarda yapılan çalışmaların ondan çok daha karlı olduğu göstermiş olduğu yeni deniz yollarının yani Doğu Asya ve Batı arasındaki ana bağlantı yollarının kıyaslanmasıdır. Ancak 17. ve 18. yüzyıllar içinde bu ana yollar dışında kalan diğer ticari yolları da canlılığını korumuş ve daha da önem kazanmıştır. Orta Asya’daki ekonomi-politik ilişkilerin ve aktörlerin çoğulluğu dikkate alındığımızda bu konunun çok daha fazla detaylandırılabileceği açıktır. 

Konuşma dili İngilizce'dir; çeviri hizmeti sunulmayacaktır.

Tarih: 8 Mayıs 2018, Salı
Saat: 13.00-15.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-303

Görseller