güncelleme: yayınlama:

GDPR Zero Day Konferansı

GDPR Zero Day Konferansı

Konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu (European General Data Protection Regulation, “GDPR”)'nun 25 Mayıs’ta yürürlüğe girmesiyle birlikte bu regülasyonunun uygulama alanı içinde kalan organizasyonları köklü bir değişiklik ile karşı karşıya bırakması beklenmektedir.
 
GDPR Zero Day Konferansı ile, tüm dünya genelinde etki yaratacak olan GDPR’ın getirdiği yeniliklerin incelenmesi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile arasındaki temel farkların tespit edilmesi ve GDPR’ın çeşitli sektörleri nasıl etkileyebileceği; Düzenleyici Kurum, sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi ile bir arada tartışılması hedeflenmektedir.

Tarih: 25 Mayıs 2018, Cuma
Saat: 9.00-17.30
Yer: santralistanbl Kampüsü, ÇSM-403 


PROGRAM:

09.00-09.30 Kayıt 

09.30-10.15      Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ege Yazgan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Faruk Bilir (Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı)

10.15-12.15      PANEL I. GDPR Yenilikler
Moderatör: Dr. Cengiz Paşaoğlu (Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi)

Konuşmacılar:
Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü)
“Unutulma Hakkı”

Thomas Struett (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü)
“GDPR kapsamında Sınır Ötesi Veri Transferleri” 

Emre Bayamlıoğlu (TILT, Tillburg Üniversitesi, Hollanda)
"Otomatik veri işlemede şeffaflık, hesap verilebilirlik ve GDPR" 

Murat Lostar (Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.)
“GDPR Bağlamında Veri Güvenliği”

12.15-13.00 Öğle Yemeği

13.00-15.00      PANEL II. KVKK ve GDPR Genel Değerlendirme 
Moderatör: Mustafa Erbilli (KVK Kurumu) 

Konuşmacılar:
Leyla Keser (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü)
“GDPR’ın Getirdiği Yeniliklerin Genel Olarak Değerlendirilmesi”

Onur Sumer (Turkcell)
“Kişisel Verilerin Korunmasında Yurtdışına Aktarımlar. Avrupa ve Türkiye Örnekleri” 

Can Sözer & Magdalena Kogut-Czarkowska (Esin Attorney Partnership&Baker McKenzie)
“GDPR ve Türk Hukukuna Uyumlaştırma Süreçleri” 

Seçil Koyuncu (KVK Kurumu)
“KVKK ve GDPR Karşılaştırmalı Analiz”

Neslihan Olcay (Wavemaker Türkiye CEO’su & IAB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi)
“KVKK&GDPR ve Online Davranışsal Reklamcılık”

15.00-15.15      Çay-Kahve Arası

15.15-17.15      PANEL III. KVKK ve GDPR Sektörel Uyum 
Moderatör: Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Konuşmacılar: 
Aydın Küçükkarakaş (Garanti Teknoloji)
“Garanti Bankası&BBVA GDPR Teknik Uyum”

Arda Aktan (Zorlu Holding A.Ş.)
“Vestel’in GDPR Yolculuğu”

Henrike Mössner (eBay)
"eBay’in GDPR Uyum Süreci"

Onur Koç (Microsoft)
GDPR: Tarihsel Perspektif ve Günümüze Etkileri 

17.15-17.30      Değerlendirme ve Kapanış

Görseller