güncelleme: yayınlama:

Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkisi

Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkisi

Prof. Dr. Münir Ekonomi 85. Yaş Günü Armağanı 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenmektedir.

Tarih: 13-14  Eylül 2018
Yer: santralistanbul Kampüsü (Seyfi Arkan Binası)


PROGRAM:

13 Eylül 2018, Perşembe

9.00-9.15      Açış Konuşmaları 
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (BİLGİ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (BİLGİ Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) 

9.15-10.15      I. Oturum: Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Gücünün Yapısı ve İstihdam  Üzerindeki Etkileri 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sarper Süzek (Atılım Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Artıran (DTÖ Kürsüsü Profesörü; BİLGİ Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
"Teknoloji ve Uluslararası Ticaretin İşgücü ve Hukuki Düzenlemeler Üzerindeki Olası Etkileri" 

Genel görüşme 

10.15-10.45      Ara 

10.45-12.30      II. Oturum: Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Sözleşmesi ve Konusu Emek Olan Sözleşmelere Etkisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kutal (İstanbul Gedik Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi)
Dijitalleşen Çalışma Yaşamında İş Sözleşmesinin Unsurları”

Prof. Dr. Sylvaine Laulom (Lumiere Üniversitesi Lyon 2)
“Digitalleşmenin Ekonomi Üzerindeki Etkisi ve İş Sözleşmesi Fransız Hukuku”

Genel görüşme 

12.30-14.00      Öğle Yemeği 

14.00-15.45      III. Oturum: Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin “İşveren” ve “İşyeri” Kavramlarına Etkisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Dr. Stéphane Vernac (Picardie Jules Verne Üniversitesi)
"İşveren ve Üretim Organizasyonunun Parçalanması"

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (BİLGİ Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
“Üretimin Değişen Yapısının “İşveren” ve “İşyeri”Kavramlarına Etkisi”

Genel görüşme 

15.45-16.15      Ara 

16.15-17.30      IV. Oturum: Yeni Sözleşme Türleri 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Polat Soyer 
Konuşmacılar:
Dr. Hande Bahar Aykaç (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
“Çevrimiçi Uygulamalar Aracılığı ile Talep Üzerine Çalışma İş Modelinde İşçi KavramınınTürk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi: Uber Şoförleri Örneği” 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Doğan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
“Yeni Bir İstihdam Modeli Olarak Kupon Esaslı Çalışma”

Araş. Gör. Berna Öztürk (Başkent Üniversitesi)
“İş Hukukunda Sıfır Saat Sözleşmeleri”

Genel görüşme 

14 Eylül 2018, Cuma

9.15-10.45      V. Oturum: Teknolojik ve Ekonomik Gelişmelerin Toplu İş Hukuku Üzerindeki Etkileri 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. SavaşTaşkent
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Piera Loip (Cagliari Üniversitesi)
"Gig Ekonomisinde İşçilerin Kollektif Temsili"

Prof. Dr. Süleyman Başterzi (Ankara Üniversitesi)
“Kamu İstihdam Politikasındaki Değişikliklerin Toplu Sözleşme Düzenine Etkisi”

Genel görüşme 

10.45-11.15      Ara 

11.15-12.45        VI. Oturum: Toplu İş Sözleşmeleri ve Yeni Gelişmeler 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melda Sur (9 Eylül Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Mahmut Kabakcı (İstanbul Teknik Üniversitesi)
“Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin Teklik İlkesine Etkileri” 

Dr. Öğr. Üyesi  Ulaş Baysal (İstanbul Teknik Üniversitesi)
“Digital Zamanlarda Toplu İş Sözleşmesi”

Genel görüşme 

12.45-14.00       Öğle Yemeği 

14.00-15.45      VII. Oturum: Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Devrim Ulucan (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Gustav Wachter (Innsbruck Üniversitesi)
“Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi -Avusturya Hukuku-”
Prof. Dr. Alpay Hekimler (Namık Kemal Üniversitesi)
"Teknolojik Gelişmelerin Sigorta Türlerine Etkileri ve Yeni Sigorta Türleri"

Genel görüşme 

15.45-16.15      Ara 

16.15-16.45      Kapanış Konuşması 
Konuşmacı: Prof. Dr. Münir Ekonomi 
 

Görseller