güncelleme: yayınlama:

SEÇBİR Sempozyumu: Kapsayıcı Eğitim Kimleri Kapsar? Mültecilik ve Romanlık Deneyimleri

SEÇBİR Sempozyumu: Kapsayıcı Eğitim Kimleri Kapsar? Mültecilik ve Romanlık Deneyimleri

Bu sempozyum İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) tarafından Öğretmen Ağı ortaklığında, okul çağındaki Roman ve Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunları ele almak ve kapsayıcı eğitim bağlamında çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlenmektedir.

Tarih: 22 Eylül 2018, Cumartesi 
Saat: 12.30-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Kapsayıcı eğitim ile nitelikli eğitim arasında doğrudan ve oldukça kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Ne var ki kapsayıcı eğitimin sağladığı olanaklar Türkiye’de ve dünyada yeterince bilinmiyor; uygulanmıyor; değerlendirilmiyor. Oysa öğrencilerin bilişsel ve sosyoduygusal becerilerinin gelişmesinde ve sorumluluk sahibi etkin yurttaşların yetişmesinde kapsayıcı eğitim kilit bir potansiyele sahip. Bu potansiyel, herkes için eğitimin niteliğinin artırılmasını mümkün kılabilmenin yanı sıra mevcut eğitim pratiklerinin dışladığı grupları içerebilmek anlamına geliyor. Nitekim MEB de, bu potansiyelin farkındalığıyla, özellikle mültecilerin yaşadıkları eğitim sorunlarına kapsayıcılık çerçevesinde çözüm geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda, kapsayıcı eğitim pratiklerindeki yetersizliklerden çok boyutlu olarak ve en derinden etkilenen gruplar arasında yer alan Roman ve Suriyeli çocuklara odaklanmak önemli görünüyor. 

Türkiye vatandaşı olan tüm çocuklar kayıtlı oldukları adrese göre bir okula doğrudan kaydedildiklerinden, okul çağındaki tüm çocuklar ilköğretime erişebiliyor. Çoğunlukla belli mahallelerde yaşayan Romanlar, oturdukları mahallelerde bulunan ve yaygın olarak ‘Roman okulu’ diye anıldığını bildiğimiz okullarda, diğer çocukların büyük bölümünden ayrıştırılarak okumak durumunda kalıyor; onlarla eşit koşullarda eğitim göremiyor. Hatta aynı okulun içindeki Roman öğrencilerin belli bir binada veya sınıfta toplandıkları ya da sınıfın belli bir bölümünde oturtuldukları uygulamalara sıklıkla rastlanıyor. Bunun yanı sıra Roman çocuklar fiziksel görünüşleri ya da kıyafetleri nedeniyle başka öğrenciler, hatta okulun yetişkin aktörleri tarafından ayrımcılığa uğruyor. Bütün bunlar devamsızlık ve okulu terk oranlarının yükselmesine neden oluyor. Öte yandan, Türkiye’de yaşayan 1 milyondan fazla okul çağındaki Suriyeli mültecinin yalnızca %60’ının okula kayıtlı olduğu biliniyor. Bu rakam eğitime erişim alanında niceliksel bir sorun yaşandığını açıkça ortaya koyuyor. Dahası, okula fiziksel erişimi olan çocuklar da kapsayıcı eğitim olanaklarından faydalanamıyor. Suriyeli çocuklar hakim olmadıkları bir dilde eğitim görmek durumunda kalıyor; akran zorbalığına uğruyor; ayrımcılığa maruz kalıyor.


PROGRAM

12.30-13.00       Kayıt

13.00-13.15       Açış Konuşmaları
Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR))
Nada Trunk (İçermeci Eğitim bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler Projesi Koordinatörü, International School for Social and Business Studies, Slovenya)

13.15-14.45       I. Oturum: Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri ve Gündelik Okul Pratikleri
Moderatör: Müge Ayan (İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR)

Tüm Öğrenenlerin Gereksinimlerine Yanıt Vermek Mümkün mü?: Kapsayıcı Eğitim için Temel İlkeler
Melisa Soran (İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR)

Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Roman ve Mülteci Öğrenciler: Sahadan Anlatılar
Ayşe Beyazova (İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR)

Dünyadaki İyi Örneklerden Ne Öğrenebiliriz?: Gündelik Okul Pratiklerimizi Nasıl Dönüştürebiliriz?
Nuriye Nur Can (İngilizce Öğretmeni)

Bir Öğretmenin Gözünden Kapsayıcı Eğitimin Olanakları
Ebru Kılıç (Sınıf Öğretmeni)

14.45-15.15       Kahve Arası

15.15-17.15       II. Oturum: Sahadan Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları
Moderatör: Suat Kardaş (Eğitim Reformu Girişimi)

‘Buradayız…’
Özlem Soysal Legat (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı)

Alternatif Öğrenme Alanlarının Okul İklimine Katkısını Bütüncül Düşünmek
Ebru Güler (Yuva Derneği)

Mevsimlik Tarım Alanlarında Çocuk Destek Atölyeleri
Zeynep Kılıç (Hayata Destek Derneği)

Kültür ve Sanatla Eğitime Erişim ve Kapsayıcılığa Dair
Beril Sönmez (Anadolu Kültür)

Kapsayıcı Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi: Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen Destek Programı Projesi
Soner Şimşek (Yurttaşlık Derneği)
Doğuş Şimşek (Beraberce Derneği)

Suriyeli Kız Çocuklarının Eğitiminde Öğretmenlerin Desteklenmesinin Önemi
Gamze Karadağ (Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

17.15-17.30       Kahve Arası

17.30-18.00       III. Oturum: Forum
Moderatör: Sonel Balkan (Öğretmen Ağı)


Görseller