güncelleme: yayınlama:

Uluslararası İlişkiler Bölümü Güz Seminerleri

Uluslararası İlişkiler Bölümü Güz Seminerleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmektedir.


Tarih: 27 Eylül-25 Ekim-29 Kasım 2018
Saat: 15.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Salonu


PROGRAM:

27 Eylül, Perşembe / Stratejik İkrar ve Hesaplaşma: 100. Yılında Mütareke Dönemine Yeniden Bakmak
Ömer Turan - Güven Gürkan Öztan

25 Ekim, Perşembe / Siyasiyat’tan Diplomasi ve Dış Münasebetler’e Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininin Gelişimi
Gencer Özcan

29 Kasım, Perşembe / Türkiye'de Sekülarizmin Ekonomi-Politiği
Cemil Boyraz

Görseller