güncelleme: yayınlama:

​ Tarih Konuşmaları: "Kıtlık ve Sosyal Ekoloji, 1839-1894"

​  Tarih Konuşmaları: "Kıtlık ve Sosyal Ekoloji, 1839-1894"

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: Matthew Ghazarian (Ph.D. Candidate, Columbia University, Department of Middle Eastern, South Asian, and African Studies & Junior Fellow, Koç University, Research Center for Anatolian Civilizations)

Tarih: 9 Ekim 2018, Salı
Saat: 16.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arıkan binası-Z05

Konuşma dili İngilizcedir; çeviri hizmeti sunulmayacaktır.


K
ıtlık ve Sosyal Ekoloji, 1839-1894
Toplumsal gruplar arasındaki sınırları keskinleştiren ve gruplar arası şiddeti tetikleyen koşullar nelerdir? Bu konuşmada Osmanlı İmparatorluğunda 1839-1894 yılları arasındaki böylesi koşullar ele alınacaktır: 1839 farklı dinsel grupların yasa önündeki eşitliğine dair radikal bir adımken 1894 imparatorluk topraklarında yıllar sürecek mezhepçi şiddeti getirmiştir. Toplumsal gruplar arası ilişkilerin dönüşümünü ele alan çalışmalar Osmanlı Devleti, Avrupa sömürgeciliği ve Protestan misyonerlik faaliyetlerine odaklanmaktadır. Bu proje söz konusu çalışmalardan beslense de yerel maddi ve ekolojik koşulların din farklılıklarına ilişkin yeni düşünce ve pratikleri nasıl şekillendirdiğine bakmaktadır. Aşırı uçlardaki maddi koşulların kolektif travmayı gruplar arası hatlar boyunca dağıtarak, dini gruplar arası ayrımları keskinleştirerek ve yıllar sürecek mezhepçi şiddetin tohumlarını ekerek Osmanlı Anadolusu’nun sosyal ekolojisini nasıl tepe taklak ettiğini sergileyerek kıtlığı ve kıtlığa verilen tepkileri incelemektedir. Bu konuşmada projenin geneli sunulduğu gibi 1879-81 arasındaki kıtlıklara ilişkin araştırma sonuçları da paylaşılacaktır. 

Görseller