güncelleme: yayınlama:

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları-74: Lisede Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet: İstanbul Örneği

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları-74: Lisede Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet: İstanbul Örneği

Konuşmacı: Gökhan Karaosmanoğlu (Ankara Üniversitesi)

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.
www.secbir.org

Tarih: 10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302


Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan siber zorbalık, cep telefonları, internet siteleri, sosyal medya ortamları, sohbet odaları ve elektronik postalar dahil olmak üzere pek çok farklı biçimde gerçekleşiyor. Siber zorbalık davranışları doğrudan ya da dolaylı olarak farklı biçimlerde ve ortamlarda ortaya çıkabiliyor: Doğrudan siber zorbalık; fiziksel (kasıtlı olarak virüs gönderme), sözlü (tehdit etmek için teknoloji kullanma), sözsüz (hoş olmayan kaba görüntüler gönderme) ve sosyal (dışlama) biçimleri içerirken; dolaylı siber zorbalık, dedikodu yayma ve hakaret içeren internet sitelerinde oylamalara katılma gibi biçimleri içeriyor. Siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan farklı kılan belli özellikler var: Zorbanın kimliğinin bilinmemesi (anonimlik), sonsuz bir hedef kitlesi olması gibi özellikler, siber zorbalıkla mücadeleyi daha da güçleştiriyor. 

Bu konuşmada gençlerin çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları siber mağduriyet ve zorbalık ile ilgili durumlar ele alınacaktır. Bu kapsamda, İstanbul ilinde farklı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere uygulanan Siber Mağduriyet ve Zorbalık ölçeği ile elde edilen veriler paylaşılacak; veriler arasındaki ilişkiler tartışmaya açılacaktır.

Gökhan Karaosmanoğlu:
Bilişim Teknolojileri ve yaratıcı drama eğitmeni olarak görev yapmakta olan Gökhan Karaosmanoğlu, teknoloji ve drama, siber zorbalık, yaratıcılık, müzede drama, mülteci çocuklarla drama gibi alanlarda faaliyetler yürütmekte ve farklı gönüllü çalışmalarda görev almaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nden mezun olan Karaosmanoğlu, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı'nı bitirmiş ve halen aynı üniversitede güzel sanatlar eğitimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Çağdaş Drama Derneği üyesi olan Karaosmanoğlu Şişli Mehmet Pısak Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.


Görseller