güncelleme: yayınlama:

Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu

Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu

Sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih: 3 Kasım 2018, Cumartesi 
Saat: 13.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası-Büyük Salon 


PROGRAM

13.00-13.30       Açılış Konuşmaları 
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili)
Av. Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı)
Av. S. Emre Çotuksöken  (İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı)

13.30-15.00       I. Oturum 
Kişisel Verilere Yönelik Cezai Korumanın Esası ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 
Moderatör: Av. Cüneyt Tenekeci (İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu)

“Kişisel Verilerin Ceza Normları Yoluyla Korunması: Niçin ve Nasıl?” 
Ar. Gör. Aras Türay (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

“Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması Açısından Temel Kavramlar” 
Dr. M. Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü)

“Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu” 
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Tartışma 

15.00-15.15       Kahve arası 

15.15-16.45       II. Oturum 
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu, Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu ve TCK’da Kişisel Verilere Koruma Sağlayan Diğer Suçlar 
Moderatör: Av. Dr. Erkan Sarıtaş (İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu)

 “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu” 
Doç. Dr. Hasan Sınar (Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

“Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu” 
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bostancı Bozbayındır (Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

“TCK’da Kişisel Verilere Koruma Sağlayan Diğer Suçlar” 
Av. Hazal Algan Canseven, LL.M. (İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu)

16.45-17.00       Kapanış 
“Sempozyum Genel Değerlendirmesi” 
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Aytekin İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Görseller