güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: "Hindistanlı Ermeni Tüccarlar: 18. Yüzyılda Modern Ulus Devlet Umutları"

Tarih Konuşmaları: "Hindistanlı Ermeni Tüccarlar: 18. Yüzyılda Modern Ulus Devlet Umutları"

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: Nareg Seferian (Bağımsız Araştırmacı)

Tarih: 6 Kasım 2018
Saat: 16.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası-Z05

Hindistanlı Ermeni tüccarlar topluluğu güney Hindistan’ın liman kenti Madras’ta (Chennai) 18.yy’ın sonlarında ortaya çıkmıştı. Alışageldik şark özellikleri taşımakta olan bu topluluğun içerisinde bu dönemde batılı kolonyal güçlerin etkisi ile özgürlük, eşitlik, devletçilik gibi fikirler de yayılmaya başlamıştı. Matbaa teknolojisinin yaygın kullanımı ile birlikte, kendilerine Madras topluluğu denen bu grup, aydınlanma fikirlerini, doğu ve batıdaki Ermeni diasporası vesilesi ile modern Ermeni milliyetçiliğinin tohumlarını atarak yaymaya başlamışlardır. Konferansta aynı zamanda, konuşmacının şu anda arşiv kataloglama çalışmalarında yer aldığı American Board of Commissioners for Foreign Missions (Amerikan Bord Heyeti) hakkında genel bir bilgilendirmeye de yer verilecektir. 

Görseller