güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: "Günümüz Ortadoğu Mülteci Krizi: I. Dünya Savaşı’nın Mirası"

Tarih Konuşmaları: "Günümüz Ortadoğu Mülteci Krizi: I. Dünya Savaşı’nın Mirası"

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: Kent Schull (Binghamton University)

Tarih: 4 Aralık 2018, Salı
Saat: 16.00-18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası-Z05

Günümüzde sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden 20 milyonun üzerinde zorla yerinden edilmiş mülteci ve göçmenden bahsedebiliriz. Bu rakam, 2. Dünya Savaş’ından bu yana gerçekleşen ve 65 milyon insanı yerinden eden en büyük mülteci krizinin sadece bir kısmını temsil etmektedir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki güncel mülteci ve zorla göç krizinin Batı Emperyalizm ve müdahaleciliğinin, Jeo-politik ve bölgesel rekabetlerin, iktidara sahipliğiyle ethno-dinsel aidiyetleri birbirine kenetleyen yerlici milliyetçiliklerin, Ulus-devlet oluşumunun ve bölgenin küresel kapitalist ekonomiye eklemlenmesi ve aynı anda bunun çevresine düşmesinin net bir bileşimi olduğunu iddia ediyorum. 1. Dünya Savaşı ve hemen sonrası Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bu zehirli bileşimi hazırlamış ve sürekli bir yerinden edilme ve mülksüzleşmeyi sistemik hale getirerek içinde bulunduğumuz güncel krizi hazırlamıştır. Bu konuşmada 20. yüzyılın bütününe yayılan bu süreci nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte ve spesifik örnekler üzerinden anlatacağız. 

Seminer dili İngilizcedir.


Görseller