güncelleme: yayınlama:

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları-76: "Normal Çocuklar" ve "Bizim Çocuklar"

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları-76: "Normal Çocuklar" ve "Bizim Çocuklar"

Engelli Çocukların İlkokuldaki Gündelik Yaşam Deneyimleri

Konuşmacı: Ayşe Beyazova (İstanbul Bilgi Üniversitesi, SEÇBİR)

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.  www.secbir.org

Tarih: 7 Kasım 2018, Çarşamba 
Saat: 17.00-18.30 
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Engelli çocukların eğitiminde benimsenen temel ilke, ayrıştırılmış okullarda değil, engelli olmayan akranları ile birlikte eğitim görmeleri anlamına gelen kaynaştırma ilkesidir. Kaynaştırma eğitimine ilişkin gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatta düzenlemeler mevcuttur. Ancak yine de, engelli çocukların genel eğitim okullarında eğitim görmelerinin ya da eğitimlerini sürdürmelerinin önünde birçok engel bulunmaktadır. Örneğin, okula kayıtta problemler, erişilebilir olmayan hizmet ve uygulamaların yanı sıra ayrımcılıkla karşılaşılabilmektedir. Bu bağlamda engelli çocukların eğitim haklarını gerçekleştirmelerinin önündeki sorunları ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yürütülecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR ortaklığında, Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi kapsamında 2017 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir ilkokulda yürütülen araştırma, engelli çocukların ilkokuldaki gündelik yaşamlarına ve okuldaki aktörlerin engelli çocuklara dair algı ve yaklaşımlarına dair bulgu ve anlatılar sunuyor. Ders ve teneffüslerde katılımcı gözlemler ile okul müdürü, öğretmenler ve velilerle derinlemesine görüşmeler yürütülerek yapılan araştırma; özel eğitim ya da kaynaştırma öğrencisi olarak okulda yer alan farklı engel gruplarından çocukların sınıftaki ve okuldaki koşullarına, öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin engelli öğrencilerin eğitime katılımına ilişkin bakış açılarına, deneyimlerine ve bu süreçte yaşanan güçlüklere dönük stratejilerine odaklanıyor. 

Ayşe Beyazova:
İstanbul'daki Suriyeli ebeveynlerin, çocuklarının eğitimine dair görüşlerinin analizine ilişkin doktora tezini 2017'de tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku'nda yüksek lisans yapmıştır. Daha önce Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde çalışmış olan Beyazova Birimin kuruluşunda ve koordinasyonunda rol almıştır. 2008-2016 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çocuk hakları, sivil toplum ve eğitime ilişkin çeşitli dersler vermiştir. Çalışma alanları sivil toplum, çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı eğitimdir. 2016 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarda araştırma ve eğitim odaklı çalışmalar yürütmektedir. 


Görseller