güncelleme: yayınlama:

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar-I

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar-I

Sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi ile İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü işbirliğinde düzenlenmektedir.

Tarih: 15 Aralık 2018, Cumartesi
Saat: 9.30-15.35
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası-Mahkeme Salonu  

Sempozyuma katılım ücretsizdir ancak salon kapasitesi ile sınırlıdır. 

Kayıt için: deham@bilgi.edu.tr 


PROGRAM:

9.30-10.00 Kayıt 

10.00-10.10      Açılış Konuşması
Av. Han Tolga Taş (İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü)

10.10-10.50      I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. iur. Bülent Sözer
“Teknolojik Gelişmelerin, Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurmak Borcunun Kapsamına ve İçeriğine Etkileri”

Prof. Dr. Kerim Atamer (Türk Ticaret Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi)
“Eşyanın Zıyaı, Hasarı ve Gecikmesinden Doğan Tazminat İstemlerinde 90 Günlük Ek Süre”

10.50-11.05      Soru Cevap

11.05-11.20      Çay/Kahve arası

11.20-12.00      II. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. iur. Bülent Sözer

Doç. Dr. Serap Amasya (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
“Deniz Ticareti Hukukunda Gönderilen”

Av. Dr. Kerem Ertan (Tam & Ertan Hukuk Bürosu)
“Taşıyanın Hakları”
 
12.00-12.15      Soru-Cevap

12.15-13.30      Öğlen arası

13.30-14.10      III. Oturum
Oturum Başkanı: Av. Erol Ertan (Tam & Ertan Hukuk Bürosu)

Av. Ercan Demir (AKT Hukuk Bürosu)
“Deniz Taşımasında Yüke Gelen Zararda Sınırlı Sorumluluk Uygulaması ve İstisnaları”

Dr. Öğr. Üyesi Sami Aksoy (Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi)
“Yük Sigortalarında %10 İlave ve Taşıyana Rücu”

14.10-14.25      Soru-Cevap

14.25-14.40      Çay/Kahve arası

14.40-15.20      IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerim Atamer (Türk Ticaret Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi)

Prof. Dr. Didem Algantürk Light 
"Taşıma Sektöründe Siber Riskler Üzerine Değerlendirmeler” 

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü)
“Türk Parası Kıymeti Korunması Hakkındaki 32 Sayılı Karar’daki Değişikliklerin Deniz Ticareti Hukukuna Etkileri”

15.20-15.35      Soru-Cevap

15.35                  Kapanış

Görseller