güncelleme: yayınlama:

Haksız Fiil Hukuku Konferansı

Haksız Fiil Hukuku Konferansı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferansın amacı, haksız fiil alanında güncel gelişmeleri ve tartışmaları ele almaktır. 

Tarih: 24 Mayıs 2019
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu


PROGRAM

09.30-10.00     Açılış Konuşması

10.00-11.15     I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erman Benli (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Haksız Fiil Hukukunda İhmalin İçeriğinin Kişiselleştirilmiş Özen Ölçüsüne Göre Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Işık Önay (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Sorumluluk Hukukunda Zorunluluk (Iztırar) Hali

Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Bir Hukuk Dogmasına Son Verme Çabası: Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğundan Her Zaman Daha Elverişli midir?

11.15-11.30     Ara

11.30-12.45     II. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Başak Baysal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yaşam Boyu Bakıcı Gideri

Doç. Dr. Fulya Erlüle (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Olgular ve Özellikle Kusurun ve Zararın Ağırlığının Manevi Tazminatın Belirlenmesi Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Eylem Apaydın (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Karşılaştırmalı Hukukta Haksız Fiil Sorumluluğunda Bir Zarar Kalemi Olarak: Zararı Önleme Masrafları

12.45-14.00     Yemek Arası

14.00-15.15     III. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür Avcı (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yapı Denetiminde Hukuki Sorumluluğa İlişkin Değerlendirmeler

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tehlike Sorumluluğu ve Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bağlantısı

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru Bozkurt Yüksel (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yapay Zeka İle İlgili Haksız Fiiller ve Hukuki Sorunlar

15.15-15.30     Ara

15.30-17.00     IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Alperen Karaşahin (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan Sorumlu Olması

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet’in Sorumluluğunun Tâbi Olduğu Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Haksız Fiil Taleplerinde Daimi Def’i Savunması (TBK m. 72/II)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erişir İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tazminat Taleplerinin Kısmi Davayla ve Belirsiz Alacak Davasıyla İleri Sürülmesi
Görseller