güncelleme: yayınlama:

9. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi: "Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri"

9. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi: "Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Umut Vakfı Araştırma Merkezi 9. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi kapsamında düzenlenmektedir.

Tarih: 22-23 Kasım 2018 
Saat: 9.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası-Mahkeme Salonu


PROGRAM


22 Kasım 2018, Perşembe

09.00-09.30      Kayıt

09.30-10.00      Açılış Konuşmaları
Nazire Dedeman Çağatay (Umut Vakfı Kurucu Başkanı)
Av. Mehmet İpek (Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili)

10.00-11.00      I. OTURUM – CEZA HUKUKU VE TAKDİRİ İNDİRİM
Oturum Başkanı: Ar. Gör. Aras Türay

Ceza Hukuku’nda Takdiri İndirim Üzerine 
Merve Ergün

Hukuksal ve Toplumsal Boyutlarıyla "Takdiri İndirim"
Gizem Yıldırım, Emre Gül

Takdiri İndirim ve Adalet 
Mete Korkmaz

Takdiri İndirim ve Cezasızlık 
İzzet Uygun

11.00-11.20 Ara

11.20-12.05      II. OTURUM – İYİ HAL VE TOPLUMSAL ALGI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Timur Demirbaş
Takdiri İndirimin Takdiri: Ceza Hukukunda ‘İyi Hal’in Yeri 
Deniz Çelik, Engin Deniz Ergin

Yargılamada İyi Hal İndirimine Toplumsal Bir Bakış 
Merve Can, Rohat Kırak

Hart- Dworkin Tartışması Işığında İyi Hal İndiriminin İncelenmesi 
Süheyla Nur Erçin

12.05-13.30      Öğle Yemeği

13.30-14.30      III. OTURUM – ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ADALET BEKLENTİSİ
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Öznur Sevdiren

Çocukların Cinsel İstismarı Suçuna Karşı Bir Yatırım: Kastrasyon
Ar. Gör. Merve Alçık

Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Suçlar Kapsamında Bir Ceza Yaptırımı Olarak Kastrasyon, Toplumsal ve Hukuki Değerlerin Çatışması
Can Hakan

Şiddet Eylemleri ve Cinsel İstismar Olayları İçerisindeki Mağdur Çocuklar Üzerinden; Toplumsal Perspektife Şekillenen Adalet Algısı ve Toplumun Adalet Beklentisi
Hakan Gülçay

Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Suçlar Kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda Yer Almayan Cezaların Uygulanabilirliği 
Hatice Tuba Tosun

14.30-14.50      Ara

14.50-15.35      IV. OTURUM – KADINLAR, LGBTİ+ BİREYLER VE İYİ HAL İNDİRİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan

Ceza Politikasındaki İyi Hal İndirimi: Cinsel Saldırı Davaları Çerçevesinde Bir İnceleme 
Afra Akgül

Kadın Cinayetleri ve Cinsel İstismar Olaylarında “İyi Hal İndirimi”
Ahmet Eğilmez

İyi Hal İndirimi ve Takdirinin Kadın ve LGBTi+ Bireylerin Öznesi Olduğu Davalara Etkisi
Ayşe Nil Kayacan


23 Kasım 2018, Cuma

10.00-10.45      I. OTURUM – TAKDİRİ İNDİRİM YETKİSİ ÜZERİNE
Oturum Başkanı: Av. Tuğçe Duygu Köksal

Takdiri İndirim Nedenlerinden Failin Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları
Songül Argünağa

Takdiri İndirim Sebeplerinin Uygulanmasında Hakimin Takdir Yetkisinin Sınırı ve Denetlenmesi
Ar. Gör. Ezgi Çırak

Düşman Ceza Hukuku Bağlamında Anayasal Düzene Bağlı Suçlar ve Takdiri İndirim Uygulamaları
Ayşe Eylem Erkıpçak

10.45-11.05      Ara

11.05-12.05      II. OTURUM – SUÇ VE CEZA VE HUKUKUN İYİ HALLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Timur Demirbaş

Yargının İyi Hali
Özlem Gökbulut

Suç ve Cezanın İyi Hal İndirimi ile Birlikte Değerlendirilmesi ve Toplumda Adalet Algısı
Bilge Topçu

Fasit Daire: Hukuk
Betül Algül

Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdirinde Ana Kriter: Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik
Oğuzhan Seymen

12.05-13.30      Öğle Yemeği

13.30-14.00      DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Av. Fikret İlkiz

14.00-14.20      Sertifika Töreni