Kültür Mirasını Birlikte Yorumlamak

güncelleme: yayınlama:

Bu etkinlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığında 2016-2018 arasında yürütülen “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” başlıklı araştırma projesinde yararlanılan yöntemler ve proje sonuçları paylaşılacaktır.

Tarih: 20 Aralık 2018, Perşembe
Saat: 15.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4- alt_lab

Dijital ve geleneksel araştırma yöntemlerinin içiçe geçtiği günümüzde, tarihi ve kültürel miras değerlerini katılımcı bir yaklaşımla, toplumla birlikte ele almak, mirasa ilişkin anlatıları çoğullaştırmak için farklı disiplinlerin işbirliğine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” projesinde iletişim, mimarlık, dijital tasarım, müzecilik, antropoloji gibi disiplinlerin bir araya geldiği bir çalışma modeli oluşturuldu. 

UNESCO Dünya Miras Alanı olan, Yedikule’den Ayvansaray’a uzanan 6.5 kilometrelik Kara Surları ve çevresinde gerçekleştirilen bu çalışma, pek çok açıdan kültür mirası yönetimi için öncü uygulamalar içeriyor.  TÜBİTAK Katip Çelebi ve AHRC Newton Fonu işbirliği kapsamında desteklenen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Newcastle Üniversitesi ortaklığında son iki yıldır yürütülen projede  benimsenen katılımcı yaklaşım, tarihi yapılar ve anıtlarla sınırlı kültürel miras tanımını genişleterek toplulukların bu unsurlarla ilişkisini ve onların yaşamları içindeki anlamlarını da içine alıyor.  Buradan hareketle, “birlikte üretim” adı verilen çalışmalarda gerçekleştirilen, fotoğraf, video, ses kaydı gibi dijital mecralarla mahalleliler, yaşadıkları alana ilişkin anlatılarını dillendirdiler. Böylelikle miras değerlerinin katılımcı bir şekilde nasıl yorumlanabileceği ve mevcut değer anlatısına yeni  katmanların nasıl ekleneceğine ilişkin öneriler ortaya çıktı.  

Etkinlikte, ayrıca Türkiye’de Sagalassos Arkeolojik Alanı Araştırma Projesi kapsamında yürütülmekte olan katılımcı çalışmalar, Leuven Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Ebru Torun tarafından anlatılacak ve elde edinilen deneyimler paylaşılacaktır.

Program

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili)

“Kültürel Mirası Çoğullaştırmak”
Prof. Dr. Christopher Whitehead (Newcastle Üniversitesi)
Prof. Dr. Asu Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

“Dikkatli Adımlar: Sagalossos’ta Transdisipliner Arkeoloji”
Dr. Ebru Torun (Leuven Üniversitesi)

“Birlikte Üretim: Katılımcı Kültür Mirası Modeli” 
Dr. Zeynep Kunt (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

“Kara Surlarını Yaşamak ve Birlikte Anlatmak”
Yetvart Tomasyan (Aras Yayıncılık Kurucusu, eski Yedikule sakini)
Abdullah Alikoç (Lokanta sahibi, Yedikule sakini)
Goncagül Gümüş (Araştırmacı, prodüktör)


Görseller