Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-78: "Tütün Ürünlerinde Tek Tip Paket Uygulaması"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin (Galatasaray Üniversitesi)

Tarih: 9 Ocak 2019, Çarşamba    
Saat: 19.00-21.00    
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından gerçekleştirilmektedir.

“Patent Verilebilirlik Şartları” adlı değerli eseriyle tanınan Sayın Yusufoğlu Bilgin toplantıda, tütün ürünlerinde tek tip uygulamasının ne şekilde başladığı ve geliştiğini uluslararası alandaki yansımaları üzerinden aktaracak ve ardından konuyu Türk hukuku bakımından, Anayasa ve marka hukuku çerçevesinde analiz ederek dinleyicilere aktaracaktır. 

5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”un 4. maddesinde yapılan değişiklikle mevzuatımızda yer bulan bu güncel ve ilgi çekici konu Sayın Yusufoğlu Bilgin’in perspektifinden tartışılacaktır.

Toplantıya katılım herkese açık olup, katılım için bildirimde bulunulması gerekmemektedir

İletişim: Tel: (212) 311 52 92  
e-posta: RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr