Sağlıklı Günler Paneli-3: Sağlıkta Dönüşümün Sürdürülebilirliği

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 18 Aralık 2015
Saat: 14.00-16.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Bu panel İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tarafından düzenlenmiştir.

Katılıımcılar:
Prof. Dr. Haydar Sur (Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Sedat Altın (Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi / Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı)

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Uğur Kevenk (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü)