Gıda Terörü

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 20 Kasım 2015, Cuma
Saat: 14.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Tayar (Uludağ Üniversitesi)

Bu seminer İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tarafından düzenlenmektedir.

Bedensel, ruhsal ve zihinsel iyi olma halidir SAĞLIK. Yaşamda dinç kalabilmenin ilk şartı bu üç temel unsurda saklıdır. Yaşam insanoğlunu sosyal, iş ve özel hayattaki türlü aşamalarıyla ve yılların evrimiyle bu alanlarda sınar.

Bedensel sağlıkta iyi olma halinde en popüler sorumlu; BESLENME olarak görülüyor, aslında.

Her canlı yaşam faaliyetlerini sürdürdüğü sürece beslenmeye muhtaçtır. Gıda, tüketilecek bir ürün değil yaşamsal bir gereksinimdir ve temel sağlık unsurlarını içermesi birincil zorunluluktur. Beklenen; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineralleri içererek bedenimize uygun değer düzeyde fayda sağlaması ve hiçbir nedenle zarar oluşturmamasıdır. Ancak bu haliyle besin, adını hak edebilir. Zarar oluşturabilecek tüm riskler biyolojik (bakteri, fungus, virüs, parazit, mikotoksin ve GDO), fiziksel (cam, metal, plastik, taş, yabancı madde, radyasyon) ve kimyasal (pestisitler, veteriner ilaçları, hormonlar, endüstri ve çevre kontaminasyonu, gıda katkı maddeleri) tehlikeler başlıkları altında toplanır, bunlara karşı alınacak tüm önlemlere “gıda güvenliği “denir. Belirlenen önlemlere rağmen; bulaşıcı bir hastalık gibi sistemin tüm rol alıcılarına sirayet eden pratikteki uygulama hataları ya da daha keskin bir ifade ile yapılabilirliği kolaylaştıran, kazancı arttıran uygunsuzlukların her daim gerçekleşiyor olması ise perdelenen tehlikelerin sebepleri olarak karşımıza çıkar. Bazen de gıda terörü diyebileceğimiz hileler tehlikelerin seviyesini arttırır. Tüketici kandırılma ve sağlığını yitirme tehdidi ile karşılaşır. 

Konunun genişliğinden ve her ürünü aynı sınıfa koyamayacağımızdan gıda terörü ile ilgili bir gruplandırma yapmak faydalı olacaktır.

1-     İnsan sağlığına doğrudan zarar veren gıdalar: İçinde kansere neden olduğu kesin şekilde bilinen maddeleri barındıran gıdalar. Son yıllarda Çin’de patlak veren bebek mamaları, pirinçler, radyasyonlu tarım ürünleri, bir ara ölüm furyalarının yaşandığı sahte rakılar, vb.

2-     Tarımsal terör: Tarım ürünlerinde nicelik ve nitelik olarak artış sağlamak amacıyla kullanılan hormonlar, ilaçlar (sağlık bozucu, kanserojen), hayvansal ürünlerde artış sağlamak amacıyla hormon verilmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta vb gıdalar buraya dahil edilebilir.  

3-     İçinde bulunmaması gereken madde barındıran gıdalar: Domuz eti/yağı, sığır eti diye satılan farklı hayvan etleri, sucuk, vb. mamullerdeki sahtekarlıklar (içeriğinde belirtilenden farklı hayvan eti, sakatat, hayvanların insanlar tarafından kullanılmayan parçaları, vb). Bu gruba dahil ettiklerimiz gıda olarak alındıklarında ölüme neden olmuyor belki ancak uzun vadede sağlık bozucu ve insanların tercihlerine aykırı harekete ek olarak, beyan edilenden farklı içerik nedeniyle sahtekarlık suçundan dolayı gıda terörüne dahil edilebilirler.

4-     Yapılışı ve içeriğindeki maddeler yönüyle zararlı olduğu iddia edilen ve bu yönleriyle bilimsel araştırmalara konu olan hazır gıdalar: Bunlar yüksek kalori ve şeker barındırmalarına ek olarak, parasal nedenlerle hemen hemen hepsinde kullanılan tatlandırıcılar, bozulmayı önleyiciler, kıvam vericiler, boyalar, vb. ile metabolizmayı altüst eden gıdalardır. Daha önce kullandığımız ‘sonradan olma’ gıdalar bunlardır.

Bu gruplara şöyle bir göz attığımızda aralarında en masum olanının 4. grup olduğunu görüyoruz/sanıyoruz, ancak aslında en tehlikelisi bu grup. Çünkü yüzümüze gülerken kuyumuzu kazıyor bunlar. Bizi yavaş yavaş hasta edip yavaş yavaş öldürüyorlar. Tüm bunları insanları kendi arkalarından koşturarak yapıyorlar. Bağımlıları çok insanlar arasında. Reklamlarla kullanımları teşvik ediliyor ve gayet yasallar. Devletler ekonomik kaygılarla üretimlerini engelleyemiyor/ engellemiyor, tüketimleri teşvik ediliyor.

Dünyada sadece silahlı terör yok; terörün en büyüğü GIDA TERÖRÜ, sinsi sinsi hayatımıza girdi bizleri esir aldı.