Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-79: “İcracı Sanatçı ile Sinema Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı"

güncelleme: yayınlama:

Konuşmacı: Fethi Merdivan (Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi)

Tarih: 6 Şubat 2019, Çarşamba    
Saat: 19.00-21.00    
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi Sayın Fethi Merdivan’ın konuşmacı olarak yer alacağı toplantıda, “İcracı Sanatçı ile Sinema Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı”  başlığı ele alınacaktır. Konunun, Kemal Sunal’ın mirasçıları tarafından, bağlantılı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açılan davaya ilişkin olarak Yargıtay 11. HD’nin verdiği 05.04.2016 tarih ve E.2015/6889, K.2016/3668 sayılı karardan hareketle inceleneceği toplantıda, ülkemizde 1995’ten bugüne bağlantılı hak sahipliği alanında yaşanan gelişmeler analiz edilecektir. 

Türkiye’de fikri mülkiyet hukukunun gelişiminde gerek verdiği kararlar ve kaleme aldığı yayınlar, gerekse yaptığı konuşmalarla önemli rol oynayan Sayın Fethi Merdivan’ın perspektifinden, fikir ve sanat eserleri hukukunun önemli başlıklarından biri olan bağlantılı hak sahipliği konusunun tartışılma imkanı bulunacaktır.

Toplantıya katılım herkese açık olup, katılım için bildirimde bulunulması gerekmemektedir

İletişim: Tel: (212) 311 52 92  
e-posta: RC-IPL@bilgi.edu.tr / eda.cataklar@bilgi.edu.tr