güncelleme: yayınlama:

Domino Dersler: “İslam. Tarzın Anlamı”

Domino Dersler: “İslam. Tarzın Anlamı”

Konuşmacı: Dr. Pierre Hecker(Marburg  Philipps-University Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi araştırmacısı) 

 Domino Dersler BİLGİ Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmektedir.      

Tarih: 12 Şubat 2019
Saat: 19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-209 (Kale odası)

Dr.Pierre Hecker Domino Lectures kapsamında gerçekleştireceği sunumda, İstanbul Modest Fashion Haftası’ndan yola çıkarak, islamın moda üzerinden temsilini eleştirel bir gözle ele alacak. 

Marburg  Philipps-University, Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Pierre Hecker, Turkish Metal: Music, Meaning, and Morality in a Muslim Society (Ashgate 2012, Routledge 2016) kitabının yazarıdır ve Orta Doğu’daki metal kültürü üzerine araştırmalar yürütmektedir. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Yayınları arasında  “Concepts of Culture in Middle Eastern and Islamic Studies” (Middle East Topics & Arguments, 2017) ve “Islam. The Meaning of Style” (Sociology of Islam, 2018) gibi çalışmalar bulunmaktadır. Hecker halen çağdaş Türkiye’de ateizm ve inançsızlık üzerine çalışmaktadır. 


Görseller