8 Mart Sempozyumu

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak kurulan BİLGİ Gender/BİLGİ Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 8 Mart 2019
Saat: 10.00-17.00
Yer: santral
istanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası (EMSO)


PROGRAM

10.00-10.15       BİLGİ Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Tanıtımı
İlknur Hacısoftaoğlu (BİLGİ Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi)
Zeynep Talay Turner (BİLGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi)
Yağmur Nuhrat (BİLGİ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

10. 15-11.00       “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti Tartışmak”
Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci (BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

11.00-11.15      Kahve arası

11.15-12.30      1. Oturum: HAKLARA ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK

“Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kent Hakkı”
Sernaz Arslan (Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi)

“Kadın Futbolunda Eşit(siz)liği (Yeniden) Üretmek”
Yağmur Nuhrat (BİLGİ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

“Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Boşanamayan Kadınlar Üzerine Bir İnceleme”
Gizem Çil (BİLGİ Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tartışmacı: Melisa Soran (BİLGİ SEÇBİR Proje Uzmanı)

12.30-13.30       Öğle yemeği

13.30-14.45      2. Oturum: BEDENİN TARİHSELLİĞİ

“Geç Osmanlı Doğum ve Kadın Bedeni Politikaları”
Gülhan Balsoy (BİLGİ  Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

“Halide Edib Adıvar’da Kadın Temsilleri: Zeyno’nun Oğlu
Zeynep Talay Turner (BİLGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi)

"Araya Parça Giren Yıllar: Yeşilçam Seks Starlarının Ötekileştirilmesi”
Tuğba Görgülü (BİLGİ İngilizce Dil Programları Öğretim Görevlisi)

Tartışmacı: Laden Yurttagüler ((BİLGİ Genel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi)

14.45-15.00      Kahve arası

15.00-16.15      3. Oturum: ŞİDDETİN FARKLI YÜZLERİ

Türkiye'de Kadınlar Şiddet Hakkında Ne Düşünüyor?"
Ece Uzcan (BİLGİ Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Öğrencisi)

“Sporda Çocuk Cinsel İstismarı”
İlknur Hacısoftaoğlu (BİLGİ Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi)
Erdal Çetin (Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi)

“İstanbul Bilgi Universitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi”
Gökçeçiçek Ayata (BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzman Araştırmacı)

Tartışmacı: İpek Tan Çelebi (BİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi)

16.15-17.00       Tartışma ve Atılacak Adımlar
İlknur Hacısoftaoğlu (BİLGİ Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi)
Zeynep Talay Turner (BİLGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi)
Yağmur Nuhrat (BİLGİ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)