güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: "Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân: Bekâr Odaları ve Meyhaneler"

Tarih Konuşmaları: "Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân: Bekâr Odaları ve Meyhaneler"

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: Doç. Dr. Işıl Çokuğraş (BİLGİ İç Mimarlık Bölümü)

Tarih: 25 Mart 2019  
Saat: 17.00-19.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Z05

Geç 18. - erken 19. yüzyıl İstanbulu’nda bekâr odaları ve meyhanelerinin iktidarla ve toplumla ilişkileri arşiv belgeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve kent içindeki dağılımları incelenecektir. 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında iktidar kente, kamusal alana ve kamusal mekândaki hemen her varoluşa dair, her türlü unsurdan tedirginlik duymaya başlamış ve bu tedirginliği kentsel mekâna dair sürekli bir denetim ve kapatma tehdidi ile ifade etmiştir. Bekâr odaları ve meyhaneler gibi mekânların mütemadiyen ahlaksızlık ve suç söylemleri ile birlikte dile getirilmesi, kentin bu olağan mekânlarının birer marjinalite kaynağı gibi sunulması, yönetimin kente bakışını ortaya koymaktadır. Karmaşık bir sosyal strüktüre sahip İstanbul’un göz ardı edilmiş bir kesiminin kültürel varlıkları irdelenirken, bir erken modern metropolününün disipline edilişi de irdelenecektir. 


Işıl Çokuğraş:
2005’te İTÜ Mimarlık Bölümü’nden, 2008’de “Kentte kamusal mekân örüntüleri: Beyoğlu örneği” başlıklı tezi ile İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 2013’te YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndan doktora derecesi almış, doktora çalışması sırasında Central European University Tarih Bölümü’nde araştırmacı bursiyer olarak bulunmuştur. Doktora tezi “Bekâr Odaları ve Meyhaneler: Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân (1789-1839)” adı ile 2016 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden yayınlanmıştır. Kent ve modernleşme tarihi, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarlığı, kamusal alanlar ve kadın mimarlar üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, tasarım stüdyoları ve tasarım tarihi derslerinin yanı sıra film-mekân ilişkisi ve toplumsal cinsiyet ve mekân üzerine dersler vermektedir.


Görseller