güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları:"İsyanlar, Bürokratlar ve Kenar Adamları"

Tarih Konuşmaları:"İsyanlar, Bürokratlar ve Kenar Adamları"

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1807-1808 Olayları Üzerinde Genel Bir Değerlendirme

Konuşmacı: Aysel Yıldız (Koç Üniversitesi)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 15 Nisan 2019
Saat: 17.00-19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arıkan binası-Z05

Osmanlı isyanları üzerine genel bir değerlendirme niteliği de taşıyan konuşmasında, Aysel Yıldız 19. yüzyılın ilk yarısında başkentte meydana gelen olayların bir tipolojisini sunacaktır. Son geleneksel Osmanlı İsyanı olarak nitelendirdiği Mayıs 1807 İsyanı’nı takip eden Alemdar Mustafa Paşa’nın Topkapı Sarayı Baskını'nı ve ardından yaşanan Alemdar Vakası'nı ayrı birer isyan değil, “devrim-karşı devrim” perspektifinden değerlendirecektir. Bütün bu dönemdeki olaylarda kilit rol oynayan yönetici sınıf ve özellikle “yeni” bürokratların ve ayanların kilit rolünü de ortaya koymaya çalışacaktır.  

Aysel Yıldız, Koç Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacıdır. Başlıca eserleri, Asiler ve Gaziler: Kabakçı Mustafa İsyanı, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007), Crisis and Rebellion in the Ottoman Empire: The Downfall of a Sultan in the Age of Revolution (IB Tauris: 2017), ve Kenar Adamları ve Bendeleri: Ruscuk Ayanı Tirsinikli İsmail Ağa ve Alemdar Mustafa Paşa’nın Adamları Manuk Mirzayan ve Köse Ahmed Efendi’dir (Kitap Yayınevi, 2018)

Görseller