güncelleme: yayınlama:

“Mülteci Çocuklarla Çalışma” Eğitim Programı

“Mülteci Çocuklarla Çalışma” Eğitim Programı

Tarih: 29 Nisan 2019, Pazartesi
Saat: 10.00-16.30
Yer: santralistanbul Kampüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SEÇBİR) düzenlediği Mültecilerle Sosyal Çalışma Eğitim Dizisi, Türkiye’de mülteci çocuk ve gençleri desteklemek için çalışan kamu kurumlarındaki ve sivil alandaki eğitimcilerin, sosyal çalışmacıların, adalet hizmetlerinde çalışan uzmanların, gönüllülerin ve tüm diğer paydaşların mülteci çocuklarla hak temelli sosyal çalışmaya ilişkin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sivil toplumda veya kamu kurumlarında sosyal çalışma yürütenlere ve bu alanda sosyal çalışma yürütmeye aday olanlara yönelik olan eğitim programı, mülteci çocukların ihtiyaçlarına odaklanarak çocuk hakları, çocuk katılımı, çocuklarla görüşme, çocuklara ilişkin sosyal inceleme ve çocuklarla sosyal çalışma yürütmenin diğer çeşitli boyutlarına değinmektedir. Refakatsiz, ayrı düşmüş ya da diğer mülteci çocukların ihtiyaçlarının ve haklarının gözetilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program, alanda çalışan ya da çalışmaya aday olanlara deneyim ve bilgi paylaşımı olanağı sunacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR’in Mültecilerle Sosyal Çalışma Eğitim Dizisi Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları: Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Refakatsiz Küçükler (CiSoTRA) Erasmus + Projesi (https://cisotra.eu) kapsamında düzenlenmektedir. Çeşitli aktörlerin işbirliğiyle gerçekleştirilen CiSoTRA Projesi, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor. 31 Aralık 2017-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürüttüğümüz; Slovenya, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin de içinde olduğu altı ortaklı uluslararası projemizin Mültecilerle Sosyal Çalışma Eğitim Dizisi çerçevesindeki ilk eğitim programı, 29 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. 

Program akışını linkte bulabilirsiniz.

Programa başvuru için linkteki formu 16 Nisan 2019 tarihine dek doldurabilirsiniz.

Katılımın ücretsiz olduğu programın kontenjanı 25 katılımcı ile sınırlı olduğundan başvurular eğitmen ekibi tarafından değerlendirilerek başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Program sonunda CiSoTRA Projesi çerçevesinde katılım belgesi dağıtılacaktır.

Kimler başvurabilir?

İstanbul’da faaliyet gösteren kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşlarında,
- mültecilerle sosyal çalışma yürütenler (eğitimciler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, psikologlar, gönüllüler ve diğer herkes)     
- mültecilerle sosyal çalışma yürütmeye aday olanlar (üniversite öğrencileri ve gönüllü çalışmaya aday diğer herkes)

Sorularınız için melike.ergun@bilgi.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.