güncelleme: yayınlama:

Güvenli Yaşam ve Deprem Bilinci

Güvenli Yaşam ve Deprem Bilinci

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi)
Yük. Müh. Kerem Özkap 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen konferansta depremin nasıl olduğu, öncesi, sırası ve sonrasında adım adım yapılması gerekenler anlatılacak; yer kabuğunun hareketlerinin neden afete (ölüm, kayıp, hastalık) yol açtığı, toplum olarak ne kadar hazır olduğumuz tartışılacak.

Tarih: 25 Nisan 2019 
Saat: 14.00-16.00 
Yer: Kuştepe Kampüsü, Toktamış Ateş Konferans Salonu

Görseller