güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölümün Sosyal Tarihi

Tarih Konuşmaları: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölümün Sosyal Tarihi

Kolektif Bir Araştırma Deneyimi: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölümün Sosyal Tarihi

Konuşmacılar: 
Beyiz Karabulut (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans Programı Mezunu / Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Öğrencisi)
Cihangir Gündoğdu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
Furkan Onur Toldari (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi)
Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)
Numan Deniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Bu oturumda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) kapsamında yürütülmekte olan “Sıhhiye Defterlerine Göre Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölümün Sosyal Tarihi” projesinin ön bulguları dinleyicilerle paylaşılacaktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de araştırma sürecine dâhil oldukları bu çalışmada Osmanlı Arşivi bünyesinde bulunan Sıhhiye Defterleri tasnifi altında kataloglanmış Vefeyât Defterleri incelenmektedir. Konuşmada 19. yüzyıl başı İstanbul’unda ölümün sosyal ve kültürel tarihine dair bulgular dinleyicilere her bir araştırmacının kendi tecrübesi ve gözlemleri üzerinden aktarılacaktır.  

Tarih: 6 Mayıs 2019
Saat: 17.00-19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Z05

Görseller