güncelleme: yayınlama:

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-V

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-V

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl beşincisini düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 

Yaz Okulu tarihi: 16-24 Temmuz 2019 
Yer: santralistanbul Kampüsü

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu Türkiye’deki üniversitelerin 2019-2020 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan ve 2018-2019 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak. 

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi, gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.  

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:

 • Anayasada temel hak ve özgürlükler
 • Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması 
 • Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
 • Birleşmiş Milletler’de insan haklarının korunması  
 • Çevre hakkı 
 • Çocuk hakları
 • Engelli hakları 
 • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 • İfade özgürlüğü 
 • İnsan hakkı olarak çalışma hakları 
 • İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları  
 • İnternet özgürlükleri 
 • İş dünyası ve insan hakları 
 • İşkence ve kötü muamele yasağı 
 • Kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet 
 • Kent hakkı 
 • LGBTİ+ hakları 
 • Mülteci hakları 
 • Onarıcı adalet 
 • Yaşam hakkı
 • Yerel yönetimler ve insan hakları


Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019 (Saat 18.00)

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Görseller