güncelleme: yayınlama:

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV

Tarih: 13 Eylül 2019
Saat: 9.15-16.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi “İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar” konulu bir sempozyum düzenlemektedir. Bu sempozyumla, iş hukukunda yeni arayışların tartışıldığı günümüzde yaşanan değişimlerin ülkemiz iş hukuku üzerindeki etkilerinin ortaya konması, genç bilim insanlarının çalışmalarının tartışılması ve bu yolla iş hukukunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

PROGRAM

09.15-09.30     Açılış Konuşması: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vekil Rektör; Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

09.30-11.00     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Sarıbay Öztürk (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
İşverenin Adayları ve İşçileri Sosyal Medya Vasıtasıyla Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Doğan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF)
Dijitalleşmenin Çalışma Yaşamına Etkisi ve İşçinin Ulaşılamama Hakkı

Soru-Cevap

11.00-11.30     Ara

11.30-12.30     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Engin (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Ar. Gör. Hazal Tolu (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Teknolojinin İş İlişkilerinin Sınıflandırılmasına Etkisi- Crowdwork Örneği

Soru-Cevap

12.30-14.00     Öğle yemeği

14.00-15.00     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vekil Rektör; Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlke Gürsel (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
İşverenin İşletmesel Kararları ve Yargısal Denetimdeki Sınırlar

Soru-Cevap

15.00-15.30     Ara

15.30-16.30     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Kabakcı (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Koç Tangün (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Evde Çalışanların Sosyal Güvenliği

Soru-Cevap

Görseller