güncelleme: yayınlama:

alt atölye: Python ile Web Kazımaya Giriş

alt atölye: Python ile Web Kazımaya Giriş

Intro to Web Scraping with Python

alt_atölye İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.      

Moderatörler: 
Dr. Öğr. Üyesi Ivo Furman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü)
Hasan Michal Akkaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi)

Tarih: 29 Mayıs 2019 
Saat: 13.00-16.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, alt_lab (E4-112)

Python programlama dili, kodlamaya başlamak isteyen kişiler için oldukça kolay okunan ve yazılan, ama aynı zamanda seviye ilerledikçe kullanım alanları çok geniş olan bir programlama dilidir. Bu workshopta, katılımcılar başlangıç seviyesi Python konseptleriyle tanışacak ve Python dilini kolayca kullanmak için PyCharm IDE`sini kullanmayı öğrenecek. (Integrated development environment, tümleşik yazılım geliştirme ortamı) Web scraping (kazima) için hazırlanmış Scrapy isimli Python modülünü tanıttıktan sonra, katılımcılarla birlikte bir web sitesinden veri çekmek için bir crawler (scraper) yazılacak.

Görseller