güncelleme: yayınlama:

Türkiye Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisine Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri

Türkiye Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisine Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri

Tarih: 19 Haziran 2019
Saat: 14.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Kontrol Odası

Toplantıda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisine Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri” projesinin sonuçları açıklanacaktır.

Araştırmacılar:
Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu (BİLGİ Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Doç. Dr. Serda Selin Öztürk (BİLGİ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Karbon vergisi, uzun bir süredir ekonomistler tarafından iklim değişkliği ile mücadelede etkin bir politika aracı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, karbon vergisinin uygulandığı ülke çok azdır. Karbon vergisinin etkin bir politika aracı olmasına rağmen, politika yapıcılar tarafından tercih edilmemesinin en önemli nedenlerinden biri, toplumun bu vergiye vereceği desteğin yetersiz olacağı kaygısı ve toplumda bu vergiye karşı var olan önyargıdır. Diğer taraftan, bu yüzyıl sonuna kadar yeryüzü sıcaklık artışının  20C’nin altında tutulması öngören Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için daha çok ülkenin, karbon fiyatlandırma politikası ile uluslararası çabalara katılması gerekmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’nin sağladığı fon ile yürütülen bu proje, Türk toplumunun ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanacak karbon vergisine verdikleri desteğin hangi faktörlerden etkilendiğini ve vergiden sağlanan gelirlerin çevre kalitesinin iyileştirilmesi için geliştirilecek projeler de dahil hangi harcama gruplarına tahsis edilmesini tercih ettiklerini araştırmıştır. Bireylerin, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele rol alması gerektiğine ve bu sorunun uluslararası bir sorun olduğuna inanmaları, hem ulusal hem de uluslararası olarak uygulanacak karbon vergisine verdikleri desteği olumlu yönde etkilenmektedir. Bireylerin gelir düzeyi, karbon vergilerine verilen desteği olumlu yönde etkilerken, cinsiyetleri ve ebeveyn olmalarının karbon vergisine verdikleri destek üzerinde bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Türkiye’nin uluslararası rekabette vergiden ötürü zarar göreceğini düşünenlerin desteği ulusal karbon vergisi için düşük iken, uluslararsı karbon vergisine verilen desteği etkilenmemektedir. 

Görseller