Gay Bireylerin Cinsel Yönelimleri Konusunda Açılma Deneyimleri ve Damgalanmış Cinsel Kimlikler

güncelleme: yayınlama:

 Türkiye, Amerika ve Brezilya Karşılaştırması


Konuşmacılar: 
Doç. Dr. Robert A. Cleve (Chicago School of Professional Psychology) 
Doç. Dr. İdil Işık (İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı)

Tarih: 26 Haziran 2019 
Saat: 18.30-20.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-213

Bu toplantı İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Chicago School of Professional Psychology işbirliğiyle düzenlenmektedir.

LGBTI bireylerin cinsel yönelimleri konusunda ailelerine ya da çevrelerinde tercih ettikleri kişilere açılma kararı vermeleri ve açılmayı gerçekleştirmeleri çok kritik bir yaşantıdır. Bireyin kendi yönelimi konusunda kesin bir karara varması, kabul etmesi, kimliğinin bir parçası haline getirmesi, sosyal çevresi ile paylaşma kararını takiben gerçekten paylaşması önemle ele alınması gerek bir süreçtir. Bu sürecin ne kadar sağlıklı ilerlediği bireyin psikolojik sağlığını doğrudan etkiler. Bu kapsamda Robert A. Cleve’nin ABD’de yürüttüğü, ardından Brezilya’daki kitle ile karşılaştırmalı şekilde yürüttüğü araştırmaya biz de Türkiye örneklemi ile dahil olduk. Sadece gay kitleye odaklanan bu çalışmada cinsel yönelim konusunda açılma kararının öncesi, süreci ve sonrasını kültürlerarası şekilde de karşılaştırmak istedik.  Bu sunumda bu araştırmanın bulgularını tartışmaya açacağız. 


Doç. Dr. Robert A. Cleve
The Chicago School of Professional Psychology’de klinik psikoloji öğretim üyesi olarak ve 22 yıldır da klinik psikoloji pratisyeni olarak çalışmaktadır. Farklı sivil toplum örgütlerinde LGBTI bireylerin damgalanmasının önüne geçecek çalışmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. İdil Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın direktörlüğünü yürütmektedir. Özellikle dezavantajlı kitlelerin iş yaşamında tutunmasını sağlayacak müdahaleler ve psikolojik sağlıkları üzerinde çalışmakta ve LGBTI bireylerin açılma sürecini de bu bağlamda klinik-örgüt psikolojisi etkileşimini sağlayacak bir örnek olarak yürütmektedir. 

Görseller