İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III

güncelleme: yayınlama:

"BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III" programı için başvuru süresi dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 30 kişilik katılım kontenjanıyla sınırlı olan program için değerlendirmeler en geç 23 Haziran 2017 tarihinde tamamlanarak katılımcılara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

*************************

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Okulu Türkiye’deki üniversitelerin 2017-2018 akademik yılın da 3. ve 4. sınıfta okuyacak olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak.

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi, gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor. 

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:

 • Anayasada temel hak ve özgürlükler
 • Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması 
 • Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
 • Çocuk hakları
 • Demokrasi ve insan hakları 
 • Engelli hakları 
 • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 • Geçiş dönemi adaleti 
 • Gıda hakkı
 • İfade özgürlüğü
 • İnsan hakkı olarak çalışma hakları 
 • İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları  
 • İnternet özgürlükleri 
 • İş dünyası ve insan hakları 
 • İşkence ve kötü muamele yasağı
 • Kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet
 • Kent hakkı 
 • LGBTİ hakları 
 • Mülteci hakları 
 • Onarıcı adalet
 • Yaşam hakkı
 • Yerel yönetimler ve insan hakları 

Öğretim kadrosu: Galma Akdeniz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Yaman Akdeniz, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Olgun Akbulut, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Şahin Antakyalıoğlu, Av., Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Özlem Ayata, Av., İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu   Öykü Didem Aydın, Doç. Dr., Venedik Komisyonu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Nergis Canefe, Doç. Dr., York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü  Pınar Çağlı, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Aziz Çelik, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Sevinç Eryılmaz, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi İdil Işıl Gül, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ethem Özgüven, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi  Turgut Tarhanlı, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Lami Bertan Tokuzlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Cihan Uzunçarşılı Baysal, MA, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması  Burcu Yeşiladalı, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Zülfiye Yılmaz, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Hilal Elver, Prof. Dr., Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü, UCLA Hukuk Fakültesi

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Tarih: 17-25 Temmuz 2017 

Yer: santralistanbul Kampüsü

Görseller