güncelleme: yayınlama:

İş Yaşamında Ertelenemeyecek Konular-2: “Çalışma Yaşamında Motivasyon Araçları”

İş Yaşamında Ertelenemeyecek Konular-2: “Çalışma Yaşamında Motivasyon Araçları”

“İş Yaşamı ve Ertelenemeyecek Konular” toplantılar dizisinde, Haziran 2019’dan başlayarak, iş yaşamını ulusal ya da uluslararası ölçekte ilgilendiren, yıl içinde gündeme oturan ya da daha da kuvvetle vurgulanması gereken ve örgütsel psikoloji perspektifinden hemen tartışmaya açılması beklenen konular ele alınmaktadır. 

2020 yılına yaklaştığımız bu son dönemeçte Örgütsel Psikoloji perspektifinden, çalışanların motive edilmesi, çalışanların psikolojik sağlığına, iş performansına ve insana yaraşır kurum iklimine olan katkılarından dolayı kritik önem taşımaktadır. Çoğunlukla motivasyon konusunda çalışan görüşleri ve tutumları yeterli ölçekte araştırılmıyor. Bu sebepten, örgütsel psikoloji yüksek lisans öğrencilerimiz “Motivasyon, Tutum ve Kişilik” dersi kapsamında çok sayıda kurumsal şirkete giderek değişik departmanlarda, farklı pozisyonlarda çalışan kişilerle motivasyon konusu çerçevesinde mülakatlar gerçekleştirdiler.

Bu toplantıda öğrencilerimiz elde ettikleri sonuç ve bulguları paylaşacak ve gelecekte iş yerlerindeki uygulamalarını tartışmaya açacaklar. Bu seminerde esnek çalışma saatleri, eğitim, iş zenginleştirme ve iş ödülleri konuları çalışan bakış açısıyla katılımcılara sunulacaktır.

Bu seminer hem mevcut çalışan hem de gelecekte çalışma hayatına gireceklere, yöneticilere, İK profesyonellerine motivasyon uygulamaları üzerine yeni fikirler verecektir. 

Tarih14 Eylül 2019, Cumartesi  
Saat13.00-16.45  
Yersantralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Odası (EMSO)

Kontenjan dolduğu için yeni katılımcı alınamayacaktır.


PROGRAM

13.00-13.15        Açılış Konuşmaları

13.15- 14.00       Motivasyonda Ödülün Rolü ve Kişilik Özellikleri ile Tutumları Arasındaki Bağlantı
Nilüfer Çetin, Ayşen Çoban Dinçsoy, Mert Özcan, Yağmur Çentez

14.00-14.45        Organizasyonlarda Motive Edici Bir Araç Olarak Eğitim Uygulamaları
Tuğçe Balaban Özçelik, Anyars Rashid, Aydın Yemişçi, Cansu Susmaz, Yağmur Şengü, Jibril Jibril Adamu

14:45-15:15        Ara

15.15-16.00        İş Zenginleştirme Üzerine: Kişilik Özellikleri ve İş Tatmini ile Etkileşimi
Beste Gündoğdu, Işıl Yıldırım, Emirhan Yolsal, Nilay Gün, Merve Balçık

16.00-16:45        Modern Dünyanın Motivasyon Aracı: Esnek Çalısma Saatleri
Nurcan Keyif, Gülşah Makasçı, Büşra Şener, Çağla MezhepoğluGörseller