güncelleme: yayınlama:

Türkiye Tarih ve İktisadi Düşüncesinde Sencer Divitçioğlu

Türkiye Tarih ve İktisadi Düşüncesinde Sencer Divitçioğlu

Türkiye’de Asya Üretim Tarzı tartışmalarını başlatan, Sraffa’gil iktisadı tanıtan ve hocalığı ile bir nesli etkileyen Profesör Sencer Divitçioğlu (1927-2014) anısına eski öğrencileri tarafından düzenlenen Çalıştay’da çalışmalarının farklı cephelerine odaklanan sekiz akademik tebliğ sunuluyor.

Tarih: 10 Ekim 2019, Perşembe 
Saat: 10.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası

Düzenleyenler:
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi)


PROGRAM:

09.30-10.00      Açılış Konuşmaları

10.00-12.00      I. Oturum
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
“AÜT Hikâyesi: Bir Kavramın Parlayışı ve Sönüşü”

Prof. Dr. Ercan Eren
“Sencer Divitçioğlu: Lineer Matematikten Non-Lineer Matematiğe”

Prof. Dr. Dinç Alada (İstanbul Üniversitesi -emekli)
"Disiplinlerarasılık ve Toplumsal Felsefe İkileminde Bir Düşünür: Sencer Divitçioğlu”

Prof. Dr. Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
“Sermaye Birikimi ve Bölüşüm”

13.30-15.30      II. Oturum

Prof. Dr. Ragıp Ege (Strasbourg Üniversitesi)
“AÜT Kavramının Marx'la Engels'in Yapıtlarındaki Epistemolojik Konumu”

Prof. Dr. Ahmet Şahinöz (Başkent Üniversitesi)
“Osmanlı’da Tımar: Tarımsal Artık Aracılığıyla Bir Sistem Çözümlemesi”

Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi)
“Sencer Divitçioğlu'nun Üretim Tarzları Tartışmasını Türkiye'de ve Dünya'daki Literatür Bağlamında Değerlendirmek”

Işıner Hamşioğlu - Doç. Dr. Altuğ Yalçıntaş (Ankara Üniversitesi)
“Sencer Divitçioğlu'nu Stephan J. Gould Perspektifinden Okumak”


Görseller