güncelleme: yayınlama:

Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar

Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar

Atölye Çalışmaları ve Panel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Öğretmen Ağı ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ortaklığıyla düzenlenmektedir.

Tarih: 28 Eylül 2019, Cumartesi
Saat: 09:30-16:00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

 
Nitelikli eğitime kavuşmanın kapsayıcı eğitimle doğrudan bir ilişkisi olduğu bilinse de ne dünyada ne de Türkiye’de kapsayıcı eğitimin sağladığı olanaklar yeterince bilinmiyor, uygulanmıyor ya da değerlendirilmiyor. 2018 yılı Eylül ayında düzenlediğimiz Kapsayıcı Eğitim Kimleri Kapsar? başlıklı sempozyumda bu ilişkiyi kamu, akademi ve sivil toplum alanından uzmanlarla birlikte tartışmaya açmıştık. Tartışmalarda, kapsayıcı eğitim perspektifinin öğrencilerin bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerinin gelişmesinde ve etkin yurttaşların yetişmesinde kilit bir potansiyele sahip olduğu dile getirilmiş, Türkiye’de kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artırılması gerektiğinde ortaklaşılmıştı. Bunun yanı sıra, kapsayıcı eğitim yaklaşımının mültecilik alanında çalışanlar için kıymetli bir bilgi dağarcığı sunduğu ve önemli açılımlar getirdiği tespit edilmişti. Sempozyumun Forum kısmında katılımcılar sahadan bu konuda uygulama örnekleri ile tanışmak istediklerini belirtmişlerdi.
 
Bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sunmak ve kapsayıcı eğitim uygulamalarını farklı alanlardan uzmanların deneyimleri aracılığıyla tartışmaya açmak üzere düzenlenen toplantıda, dramanın mültecilere yönelik kapsayıcı eğitim çalışmalarında kullanımına dair uygulama örneklerini ve Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneği (Bir İZ Derneği) tarafından bu alanda geliştirilen YanYana oyununu deneyimleyeceğiz. Panel ve Forum’da ise kapsayıcılık ve mültecilik konusundaki mevcut durumu ve gelecekteki adımları tartışacağız.
 
*Atölye çalışmalarına katılım kontenjanla sınırlı olduğundan başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.


PROGRAM:


09.30-09.45        Kayıt

09.45-10.00        Açılış Konuşması

10.00-13.00        Atölye Çalışmaları
Atölye 1: Mülteci Çocuklarla Yapılacak Çalışmalarda Etkili Bir Yöntem: Yaratıcı Drama
Yürütücüler: Gökhan Karaosmanoğlu ve Gülbahar Pay (Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)

Atölye 2: Kapsayıcı Öğrenme Ortamlarının Yaratıcı Drama ile Ele Alınması
Yürütücüler: Mine Aksar ve Emre Bilgiç (Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)

Atölye 3: Mülteci Çocuklarla Yapılan Çalışmalarda Oyunun Bir Araç Olarak Kullanılması
Yürütücüler: Nehir Sevimli ve Neray Çeşme Aksoy (Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)

Atölye 4: Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar için Yan Yana Kutu Oyunu
Yürütücü: Pınar Şimşek (Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ Derneği))

13.00-14.00        Öğle yemeği

14.00-15.30        Panel: Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler
Moderatör: Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR))

Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimin Durumu
Burcu Meltem Arık (Eğitim Reformu Girişimi (ERG))

Kapsayıcı Eğitime Öğretmen Bakışı: “Mültecilik ve Önyargı ile Karşılaşma”
Sümeyye Kesra Okumuş (Sınıf Öğretmeni)

Okullarda Sosyal Uyum Çalışmaları: Yaratıcı Drama Deneyimleri
Fisun Aykır ve Gökhan Karaosmanoğlu (Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)

Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadelede Kapsayıcı ve Katılımcı Okul Olmak
Gözde Durmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA))

15.30-16.00       Forum
Moderatörler: Melike Ergün (İstanbul Bilgi Üniversitesi, SEÇBİR) Günalp Turan (Öğretmen Ağı)

Görseller